Chính quyền cơ sở

Lễ khởi công Nhà Công vụ giáo viên ấp Tân Khai xã Tân Lập

Lễ khởi công Nhà Công vụ giáo viên ấp Tân Khai xã Tân Lập

 •   01/06/2023 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Xã Tân Bình Trồng cây xanh hưởng ứng ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’

UBND Xã Tân Bình Trồng cây xanh hưởng ứng ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’

 •   18/05/2023 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/05/2023,  UBND xã Tân Bình tổ chức lễ phát động ‘Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 •   07/04/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận và  có thể thực hiện nộp các thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công tỉnh, Ứng dụng Tây Ninh Smart. Ngày 5/4/2023, UBND xã Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

 •   06/04/2023 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận và có thể thực hiện nộp các thủ tục hành chính trực tuyến tại nhà trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công tỉnh, Ứng dụng Tây Ninh Smart. Ngày 5/4/2023, UBND xã Tân Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến.
Công an xã Tân Bình tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức viên chức xã năm 2023

Công an xã Tân Bình tập huấn phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, công chức viên chức xã năm 2023

 •   05/04/2023 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/04, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an xã Tân Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức UBND xã.
Đại hội Công đoàn xã Tân Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn xã Tân Bình nhiệm kỳ 2023 – 2028

 •   04/04/2023 01:48:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Hội Nông dân xã trao nhà mái ấm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Hội Nông dân xã trao nhà mái ấm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

 •   03/04/2023 09:38:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
UBND xã Tân Bình hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

UBND xã Tân Bình hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

 •   03/04/2023 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Xã Tân Lập bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024

Xã Tân Lập bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024

 •   21/03/2023 01:20:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN BIÊN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNEID, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN BIÊN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNEID, ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 1

 •   21/03/2023 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCTĐA06 ngày 14/3/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị trấn Tân Biên về truyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục cấp CCCD kết hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Tân Biên. Từ ngày 18/3/2023 đến ngày 20/3/2023, Tổ công tác triển khai Đề án 06 thị trấn phối hợp với Công an huyện và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn tổ chức truyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện thủ tục cấp CCCD kết hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.
Tân Biên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện và thanh toán phí, lệ phí qua môi trường không gian mạng

Tân Biên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện và thanh toán phí, lệ phí qua môi trường không gian mạng

 •   17/03/2023 04:53:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16.3.2023 Ủy ban nhân dân xã Tân Lập tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân về việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán công trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Tây Ninh; nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công theo địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn
Xã Tân Lập tổ chức tập huấn về triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNEID mức độ 1,2) cho Cán bộ, Công chức, người lao động và các thành viên tổ Đề án 06 trên địa bàn xã.

Xã Tân Lập tổ chức tập huấn về triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNEID mức độ 1,2) cho Cán bộ, Công chức, người lao động và các thành viên tổ Đề án 06 trên địa bàn xã.

 •   17/03/2023 01:14:00 PM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TCTĐA06, Ngày 14.3.2023, tại Hội trường Đảng ủy xã, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xã đã tổ chức tập huấn về triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNEID mức độ 1,2) cho Cán bộ, Công chức, người lao động và thành viên tổ Đề án 06 trên địa bàn xã về các giải pháp “Nâng cao hiệu quả thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ”.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA HIỆP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN DVC TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA HIỆP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN DVC TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG

 •   14/03/2023 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 3892/KH-UBND ngày 10/11/2022 về việc thúc đẩy nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán công trực tuyến được cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người sử dụng thực hiện được ngay việc thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng, chuyển đổi số

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay230
 • Tháng hiện tại20,548
 • Tổng lượt truy cập3,777,421
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây