THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)

Thứ hai - 12/12/2022 11:08 57 0

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

12/12/2022

08 giờ

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (GM số 46-GM/HU, ngày 07/12/2022

Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp BCH Đảng bộ huyện

CT, các PCT

 

08 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT,  các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự kiểm tra công tác khắc phục ô nhiễm môi trường đối với Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty CP Cao su Hòa Hiệp Hưng (GM số 8282/GM-STNMT, ngày 08/12/2022) – Phân công Lãnh đạo PTN và MT dự

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty CP Cao su Hòa Hiệp Hung

PCT Trỗi

 

09 giờ 30

Dự họp xác định diện tích trồng rừng, chăm sóc rừng giai đoạn 2021 – 2025 tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng và VQG Lò Gò – Xa Mát (GM số 3198/GM-SKHĐT, ngày 06/12/2022) - Phân công Lãnh đạo PNN va PTNT dự

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phòng họp số 2 – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Dự Hội nghị bàn giao chức vụ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện (GM số 27/GM-BCH, ngày 02/12/2022)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

CT

 

14 giờ

Dự Kiểm tra kết quả hoạt động của BCĐ đổi mới, phát triển KT tập thể, hợp tác xã (KH số 4136/KH-BCĐKTTT, ngày 30/11/2022)

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KT tập thể, hợp tác xã tỉnh

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

 

16 giờ

Dự Hội nghị thực hiện Quy trình điều động cán bộ (GM số 41-GM/ĐUCA, ngày 11/12/2022)

Đảng ủy Công an huyện

Hội trường Công an huyện

CT

 

16 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo QĐ quy định về điều  kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành DA độc lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (GM số 9597/GM-VP, ngày 11/12/2022)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 – UBND tỉnh

PCT Trỗi

Thứ ba

13/12/2022

Cả ngày

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp BCH

CT, PCT Trỗi

 

Cả ngày (sáng 07 giờ 30, chiều 13 giờ 30)

Dự tập huấn triển khai Bộ tiêu chí xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 (KH số 4646/KH-SNN, ngày 01/12/2022) – Phân công lãnh đạo PNN và PTNT dự

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường A - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PCT Trỗi

 

08 giờ

Dự lễ Tổng kết đạo sự toàn tỉnh Tây Ninh năm Nhâm Dần (DL 2022) – Phân công Lãnh đạo PNV dự

Ban Đại diện Hội thánh tỉnh

Điện Thờ Đức Mẫu Họ đạo liên ấp Trường Ân – Trường Đức – Trường Đông (TX HT – tỉnh TN)

PCT Trỗi

 

08 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh cho ý kiến về KH triển khai các giải pháp tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh (GM số 9612/GM-VP, ngày 12/12/2022) – Họp trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung về chuyên đề đất đai (GM số 9631/GM-VP, ngày 12/12/2022):

ND 1: Cho ý kiến phân bổ chỉ tiêu KH sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) các huyện, TX, Tp;

ND 2: Cho ý kiến đề nghị thu hồi phần diện tích đất còn lại khi thực hiện DA Trạm Biến áp 220 kV huyện Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh – Tân Biên.

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Thanh

Thứ tư

14/12/2022

Cả ngày (sáng 07 giờ 30, chiều 13 giờ 30)

Dự tập huấn triển khai Bộ tiêu chí xây dựng NTM các cấp giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022 (KH số 4646/KH-SNN, ngày 01/12/2022) – Phân công lãnh đạo PNN và PTNT dự

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường A - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PCT Trỗi

 

08 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTVHU

CT

 

08 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến các nội dung sau (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh):

ND1: NQ quy định biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (8 giờ);

ND2: Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật (9 giờ 30).

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Thanh

 

08 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến KH triển khai thực hiện các CT phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 (GM số 9623/GM-VP, ngày 12/12/2022)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

 

08 giờ

Dự Hội thảo chuyên đề bình đẳng giới (GM số 4077/GM-SLĐTBXH, ngày 09/12/2022) – Phân công Lãnh đạo PLĐTBXH dự

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Hội trường Thành ủy thành phố Tây Ninh

PCT Thanh

 

08 giờ

Tham gia Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình khó khăn của DN và NLĐ tại CTy TNHH VMC Hoàng Gia – Chi nhánh Tân Biên (GM số 510/GM-ĐĐBQH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội

Trụ sở CTy TNHH VMC Hoàng Gia – Chi nhánh Tân Biên

PCT Thanh

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

 

14 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT,  các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

16 giờ

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Chỉ bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

Thứ năm

15/12/2022

Cả ngày

Họp Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

 

08 giờ

Dự họp UBND tỉnh (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT,  các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Dự tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Biên (GM số 4735/GM-SNN, ngày 09/12/2022) – Phân công lãnh đạo PNN và PTNT dự

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội trường UBND xã Thạnh Tây

PCT Trỗi

 

14 giờ

Dự Hội nghị hiệp đồng giữa địa phương giao phân và đơn vị nhận quân năm 2023 (GM số 4174/GM-UBND, ngày 02/12/2022)

UBND tỉnh

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm về đấu thầu, vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải đô thị (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 3 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Thanh

 

14 giờ

Dự buổi làm vệc với Hiệp hội Sắn Việt Nam (GM số 9613/GM-VP, ngày 12/12/2022) – Phân công lãnh đạo PNNPTNN dự

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

Thứ sáu

16/12/2022

Cả ngày

Họp Hội đồng nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

 

(chờ thông báo của Sở)

Dự Kiểm tra công tác PCCC rừng và chống phá rừng tháng 12/2022 và quý I/2023 (GM số 13/TB-BCĐ, ngày 05/12/2022)

Bản Chỉ đạo Chương trình PTLN bền vững tỉnh

Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung về lĩnh vực tài nguyên – môi trường (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,776
  • Tháng hiện tại73,835
  • Tổng lượt truy cập4,118,819
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây