Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 30/03/2018, 12:00
Sao gửi Quyết định số 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/03/2018
Quyết định số 24/QĐ-BTC, ngày 08 tháng 01 năm 2018, Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017.

​Xem chi tiết tại đây:  Tải về QĐ 24 của bộ tài chính.PDF

Lượt người xem:  Views:   160
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết