Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 10/07/2018, 11:00
Số điện thoại đường dây nóng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/07/2018
Số điện thoại đường dây nóng

           ​Để kịp thời tiếp thu, xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/06/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Nay Chủ tịch UBND huyện thông báo việc thiết lập số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

- Ông Đặng Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện.

Số điện thoại: 02763.874.878, di động: 0918107072

- Ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Nội vụ - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Công vụ huyện

Số điện thoại: 02763.745.899, di động: 01244656789

2...

Xem chi tiết tại đây:  Tải về Số ĐT đường dây nóng.pdf

Lượt người xem:  Views:   446
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết