Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/08/2019, 08:00
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2019
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019

 

           Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ Đoàn và báo cáo viên của Đoàn thanh niên năm 2019 cho 75 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, cán bộ Đoàn và báo cáo viên của Đoàn thanh niên và tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự. Đồng chí Nguyễn Phú Hải, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện chủ trì hội nghị.


a.jpg


             Tại Hội nghị các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Phú Hải, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện truyền đạt kỹ năng tuyên truyền miệng, đó là kỹ năng gây thiện cảm ban đầu cho người nghe; tạo sự hấp dẫn, gây ấn tượng trong khi nói; bảo đảm các nguyên tắc sư phạm trong tuyên truyền miệng; sử dụng phương pháp thuyết phục trong tuyên truyền miệng; trình tự các bước tiến hành một buổi tuyên truyền miệng về pháp luật; phương thức tổ chức một số hình thức tuyên truyền pháp luật miệng.

              Hoà cùng không khí thi đua lập công dâng Bác chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, bên cạnh việc truyền đạt kỹ năng tuyên truyền miệng; Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên đã tiến hành triển khai các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019 gồm: Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường; Phòng, chống "tín dụng đen"; Luật cảnh sát biển; Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Biên.; Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019 trên địa bàn Huyện đặc biệt là tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Biên.

                 Thời gian qua, đội ngủ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Do đó công tác tuyên truyền miệng của huyện đã đi vào nền nếp, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của địa phương. Qua hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Hải, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nắm vững các kỹ năng tuyên truyền miệng và vận dụng sáng tạo những kỹ năng đó trong quá trình công tác tại địa phương, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


                                               PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂN BIÊN

 

Lượt người xem:  Views:   186
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết