Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/08/2019, 08:00
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019 (Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2019
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019 (Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019

(Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)

__________

 

Câu 1 (Chọn đáp án đúng nhất). Quyền con người, quyền công dân không bị hạn chế.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất). Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất). Vợ, chồng có quyền xem tin nhắn trên điện thoại, kiểm tra các cuộc gọi điện thoại của nhau cho dù người kia không đồng ý.

a. Đúng.

b. Sai.

Câu 4 (Chọn đáp án đúng nhất). Công dân bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?

a. 18 tuổi.

b. Đủ 18 tuổi trở lên.

c. 21 tuổi.

d. Đủ 21 tuổi trở lên.

Câu 5 (Chọn đáp án đúng nhất). Công dân bao nhiêu tuổi có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân?

a. 18 tuổi.

b. Đủ 18 tuổi trở lên.

c. 21 tuổi.

d. Đủ 21 tuổi trở lên.

Câu 6. Hãy nêu các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013?

Câu 7. Quyền sống được quy định như thế nào trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và trong pháp luật Việt Nam?

Câu 8. Luật quy định thế nào về quyền hình ảnh của cá nhân? Những trường hợp nào được sử dụng hình ảnh của cá nhân mà không phải xin phép? Sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân trên mạng internet bị xử lý như thế nào?

(Một số văn bản tham khảo: Hiến pháp năm 2013; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; các Luật, Bộ luật như: Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Trưng cầu ý dân năm 2015; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015…; các Nghị định...)./.

 

 

Lượt người xem:  Views:   48
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết