Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/08/2019, 16:00
sao gửi và tổ chức thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/08/2019
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

​Xem chi tiết tại đây: 

- Tải về T8+sao+gửi+quyết+định+bãi+bõ+trong+kỳ+hệ+thống+hoa+ 2014+2018_Signed.pdf

- Tải về 31.qd.signed.pdf

- Tải về 2-Quyet dinh bai bo cac quyet dinh quy pham phap luat ky he thong hoa 2014-2018.doc

- Tải về 2-Phu luc 1 kem theo.xlsx

- Tải về 2-Phu luc 2 kem theo.xlsx

Lượt người xem:  Views:   187
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết