Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 18/09/2020, 15:00
TÂN BIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2020
TÂN BIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2021

           Nhằm quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018; bám sát Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của Phòng Tư pháp; Ngày 16/9/2020 Phòng Tư pháp huyện Tân Biên đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-TP về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác nghĩa vụ quân sự năm 2021, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tập trung vào các văn bản sau: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân; Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS; Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Tuyên truyền truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương của Tân Biên và truyền thống của địa phương.

tb4.jpg

Thanh niên huyện Tân Biên được tuyên truyền pháp luật nghĩa vụ quân sự và hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020


       Căn cứ Kế hoạch trên, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tham mưu UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện tại địa bàn huyện. Việc truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác nghĩa vụ quân sự  được thực hiện thường xuyên, liên tục cho tất cả các đối tượng, thành phần trong xã hội, đặc biệt cần phối hợp thực hiện có hiệu quả cho các đối tượng là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

        Qua đó giáo dục đội ngũ thanh niên trẻ hiểu biết đầy đủ về Luật, nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội, của địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, để nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân, dân quân thường trực năm 2021./.


                                                PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂN BIÊN


Lượt người xem:  Views:   32
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết