Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 28/12/2020, 08:00
Lịch tiếp công dân năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/12/2020
Lịch tiếp công dân năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân năm 2021  

 

          Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân,

          Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:

          1. Tháng 01/2021:

          - 07 giờ 30 ngày   07/01/2021 Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày   14/01/2021 Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày   21/01/2021 Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày   28/01/2021 Chủ tịch UBND huyện.

          2. Tháng 02/2021:

         - 07 giờ 30 ngày 04/02/2021    Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 11/02/2021   Nghĩ tết Nguyên Đán;

          - 07 giờ 30 ngày 18/02/2021   Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 25/02/2021   Thường trực HĐND huyện.

          3. Tháng 3/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 04/3/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 11/3/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 18/3/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 25/3/2021     Chủ tịch UBND huyện.

          4. Tháng 4/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 01/4/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 08/4/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 15/4/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 22/4/2021     Thường trực HĐND huyện.

          - 07 giờ 30 ngày 29/4/2021         Chủ tịch UBND huyện.

          5. Tháng 5/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 06/5/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Trần Văn Lộc -UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 13/5/2021     Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 20/5/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 27/5/2021     Chủ tịch UBND huyện.

          6. Tháng 6/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 03/6/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 10/6/2021     Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 17/6/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 24/6/2021     Thường trực HĐND huyện.

          7. Tháng 7/2021:

           - 07 giờ 30 ngày 01/7/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

           - 07 giờ 30 ngày 08/7/2021     Thường trực HĐND huyện;

           - 07 giờ 30 ngày 15/7/2021     Chủ tịch UBND huyện;

           - 07 giờ 30 ngày 22/7/2021     Thường trực HĐND huyện;

           - 07 giờ 30 ngày 29/7/2021     Chủ tịch UBND huyện.

          8. Tháng 8/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 05/8/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 12/8/2021     Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 19/8/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày  26/8/2021    Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          9. Tháng 9/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 02/9/2021     Nghĩ lễ Quốc khánh;

          - 07 giờ 30 ngày 9/9/2021       Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 16/9/2021     Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 23/9/2021     Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 30/9/2021     Chủ tịch UBND huyện.

          10. Tháng 10/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 07/10/2021   Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày  14/10/2021  Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 21/10/2021   Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Trần Văn Lộc - UVTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày   28/10/2021 Thường trực HĐND huyện.

          11. Tháng 11/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 04/11/2021   Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày  11/11/2021  Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 18/11/2021   Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Đoàn Thị Minh Thanh -HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 25/11/2021   Chủ tịch UBND huyện.

          12. Tháng 12/2021:

          - 07 giờ 30 ngày 02/12/2021   Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 09/12/2021   Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 16/12/2021   Đồng chí Thành Từ Dũ - TUV, Bí thư huyện ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi -UVTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày 23/12/2021   Thường trực HĐND huyện;

          - 07 giờ 30 ngày  30/12/2021   Thường trực HĐND huyện.

 

          Trên đây là lịch tiếp công dân năm 2021, Văn phòng HĐND và UBND  huyện thông báo đến Văn phòng Huyện Ủy, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn biết sắp xếp công việc có liên quan./. 

Lượt người xem:  Views:   388
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết