Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 12/07/2021, 16:00
tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/07/2021 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên
​Thực hiện Công văn số 07/HĐND ngày 08/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, huyện, xã. Thường trực HĐND huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực HĐND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 07/HĐND ngày 08/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, huyện, xã. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực HĐND; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải thông tin các nội dung tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch 135/KH-HĐND (văn bản kèm theo) trên hệ thống đài truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện; đồng thời thông tin cho cử tri về địa chỉ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri trên Cổng Thông tin điện tử huyện hoặc gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên theo địa chỉ: số 99, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên hoặc qua email: hdndtanbien@gmail.com từ ngày 12/7/2021 đến ngày 23/7/2021.

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã thông tin các nội dung trên rộng rãi trên các phương tiện thông tin khác như: Trang thông tin điện tử của đơn vị, Đài Truyền thanh, phát loa đến các ấp, khu phố, Tổ dân cư tự quản… và đề nghị các Hội, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri có thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh, huyện, xã…;

Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND xã, thị trấn tổng hợp, phân loại xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, huyện theo thẩm quyền giải quyết.

3. Đối với việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất của đại biểu HĐND xã, thị trấn, Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND cấp xã thực hiện như cấp tỉnh, huyện và thông tin kết quả kỳ họp đến cử tri theo hình thức phù hợp.

Thường trực HĐND huyện trân trọng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần Công văn này.

Trân trọng./.

Xem chi tiết tại đây: 

Tải về TanBien1454.pdf

Tải về TanBien1455.pdf

Tải về TanBien1453.pdf


Lượt người xem:  Views:   291
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết