Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 20/09/2021, 09:00
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10.2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/09/2021 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về đất đai)

Câu 1. (Chọn đáp án đúng nhất). Tài sản nào sau đây là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý?

a. Đất đai.

b. Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

c. Nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời.

d. Các tài sản trên, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Câu 2. (Chọn đáp án đúng nhất). Việc sử dụng đất theo nguyên tắc nào sau đây:

a. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

b. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

c. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Các nguyên tắc trên.

Câu 3. (Chọn đáp án đúng nhất). Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất không thông qua hình thức nào sau đây:

a. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

c. Công nhận quyền sở hữu đất.

d. Các hình thức trên.

Câu 4. (Chọn đáp án đúng nhất). Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc nào sau đây:

a. Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất;

b. Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

c. Phát triển kết cấu hạ tầng để làm tăng giá trị của đất.

d. Các việc trên.

e. Không có việc nào nêu trên.

Câu 5. (Chọn đáp án đúng nhất). Người phạm tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a. Có tổ chức.

b. Phạm tội 02 lần trở lên.

c. Tái phạm nguy hiểm.                                         

d. Các trường hợp trên.

e. Không có trường hợp nào nêu trên.

Câu 6. Hành vi nào được coi là hành vi lấn đất? Hành vi nào là hành vi chiếm đất? Như thế nào là hành vi hủy hoại đất ? Hành vi chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì số lợi bất hợp pháp được xác định như thế nào? Số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm lấn, chiếm đất được xác định như thế nào? Số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có đủ điều kiện được tính như thế nào?

Câu 7. Tự ý san lấp đất ruộng bị xử lý như thế nào? Người chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bị xử phạt như thế nào? Hành vi nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện bị xử phạt như thế nào?

Câu 8. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ nguyên tắc nào? Thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là bao lâu? Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như thế nào?

Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp năm 2013.

- Luật Đất đai năm 2013

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

- Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan./.


Lượt người xem:  Views:   462
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết