Thông tin cần biết - Đấu thầu mua sắm công
 
Về việc thanh lý tài sản công hạt kiểm lâm củ năm 2019
 
Về việc thanh lý tài sản công
 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm bàn ghế phòng họp và bàn làm việc; và gói thầu: mua sắm máy vi tính để bàn và máy in cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in 2 mặt, máy Photocopy; và gói thầu: mua sắm bàn ghế làm việc cho phòng Kinh tế hạ tầng năm 2019
 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm máy vi ính, máy in 2 mặt, máy photocopy; và gói thầu: Mua sắm bàn ghế làm việc và tủ đựng hồ sơ cho phòng Lao động - TBXH nông thôn năm 2019
 
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm bộ bàn tiếp khách và bàn ghế làm việc Phòng văn hóa và thông tin năm 2019
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_05122019085413.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019
12/5/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạchThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_02122019153032_Key_05122019060027.jpg
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
12/5/2019 6:00 AMNoĐã ban hành
XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINHBài viếtXÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019160923.PNG
XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINH
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân BìnhBài viếtCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019161452.PNG
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Bình
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân BìnhBài viếtĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019163944.PNG
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Bình
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân BìnhBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019155955.PNG
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Bình
12/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019Thông báoBài viếtThông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_02122019153032.jpg
Thông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019
11/29/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019/PublishingImages/2019-12/1_Key_02122019153608.jpg
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019
11/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân LâpBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Lâp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Lâp
11/20/2019 1:00 AMNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân LậpBài viếtCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân LậpBài viếtĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN LẬPBài viếtTHÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN LẬP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG TIN LIÊN HỆ
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_25112019051727.jpg
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019
11/18/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019ktxpBài viếtKhen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_11112019145138.jpg
Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019
11/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân BiênktxpBài viếtKhen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_11112019145703.jpg
Khen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên
11/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)Thông tin dự án hạng mục đầu tưBài viếtBÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_08112019115941.jpg
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)
11/8/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019103402.jpg
HỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI  VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ởtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI  VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở/PublishingImages/2019-11/4_Key_08112019103612.jpg
HỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019103909.jpg
HỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG;  VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG;  VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI /PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104403.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG; VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104603.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EMtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104943.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị  triển khai các văn bản luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtỦy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị  triển khai các văn bản luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 /PublishingImages/2019-11/1_Key_08112019092549.jpg
Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019
11/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TỰ NGUYỆNtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TỰ NGUYỆN/PublishingImages/2019-11/2_Key_08112019093426.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH) TỰ NGUYỆN
11/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CÔNG tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CÔNG /PublishingImages/2019-11/3_Key_08112019093847.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐÌNH CÔNG
11/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HỤItai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HỤI/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019094251.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ HỤI
11/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018  VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬPtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018  VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019094459.jpg
HỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 VỀ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
11/8/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Về việc thanh lý tài sản công  hạt kiểm lâm củ năm 2019Đấu thầu mua sắm côngBài viếtVề việc thanh lý tài sản công  hạt kiểm lâm củ năm 2019/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_11112019144115.jpg
Về việc thanh lý tài sản công  hạt kiểm lâm củ năm 2019
11/7/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtKế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-11/Thong Bao_Key_06112019134030.jpg
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019
11/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-11/Thong Bao_Key_06112019134308.jpg
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên năm 2019
11/4/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next