Thông tin cần biết - Kế hoạch
 
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018
 
Kế hoạch về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân Biên
 
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử HĐND huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021
 
Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân BiênDự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_02072020153522.jpg
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân Biên
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019Dự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtNghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_02072020154029.jpg
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
6/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)Lịch công tácBài viếtTHÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)/PublishingImages/2020-06/LCT_UBND_Key_09062020082433.png
THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên
(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
6/8/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Phát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtPhát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020/PublishingImages/2020-06/newsdefault_jpg_Key_09062020080955.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020
6/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtPhát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020/PublishingImages/2020-06/newsdefault_jpg_Key_09062020081800.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông tin tuyên truyền; Thông báoBài viếtThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2020-05/newsdefault_jpg_Key_05052020161822.jpg
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
5/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020Tổng Hợp Tình Hình Công Khai; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_Key_20042020153445.jpg
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020
4/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020102258.jpg
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
4/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019thanhtrabcpctnBài viếtBáo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019/PublishingImages/2020-03/newsdefault_jpg_Key_30032020134558.jpg
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019
3/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyệnke hoach bao cao phap luatBài viếtKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020112456.jpg
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện
3/27/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020083343.jpg
Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020
3/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020101804.jpg
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020
3/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020tanbinh qhptBài viếtQuyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110202.JPG
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020tanbinh qhptBài viếtbáo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110332.JPG
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12tanbinh qhptBài viếtbáo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110712.JPG
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bìnhtanbinh ttttBài viếtKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bình/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110913.JPG
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Tân Bình
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111053.JPG
Kế hoạch tuyên truyền phát động nhân dân đăng ký thực hiện nông thôn mới năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111135.JPG
Kế hoạch về Mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020111423.JPG
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020tanbinh ttttBài viếtKế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020112120.JPG
Kế hoạch thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113005.JPG
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống các loại tộ phạm và tệ nạn xã hội năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113033.JPG
Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113152.JPG
Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019tanbinh ttttBài viếtKế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113313.JPG
Kế hoạch thực hiện cuộc vận động" Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113549.JPG
Báo cáo kết quả đẩy mạnh xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113658.JPG
Báo cáo kết quả phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020113921.JPG
Báo cáo tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020tanbinh ttttBài viếtBáo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114047.JPG
Báo cáo thực hiện và truyền thông Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác công an năm 2019tanbinh ttttBài viếtBáo cáo công tác công an năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114114.JPG
Báo cáo công tác công an năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019tanbinh tthdBài viếtNghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020114239.JPG
Nghị Quyết về nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Bình năm 2019
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next