Thông tin cần biết - Lịch công tác
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017)
6/19/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)Bài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)
6/12/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017)
5/30/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017)
5/25/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2017Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2017
5/25/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm2017Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm2017 đối với ông Nguyễn Duy Phú
5/16/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/5/2017 đến ngày 12/5/2017)
5/9/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017)
4/25/2017 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017
3/27/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Tân Biên tháng 3 năm 2017Thông báoThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Tân Biên tháng 3 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2017
3/1/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2017Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2017
2/22/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)Thông báoBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017)
2/22/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)Thông báoBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 17/02/2017)
2/13/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2017Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 02/2017
1/24/2017 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Tân BiênThông báoBài viếtThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Tân Biên
1/24/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo điểm thi công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân BiênTuyển dụng công chứcBài viếtThông báo điểm thi công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Điểm thi công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân Biên
1/18/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên
1/18/2017 2:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm học 2016-2017Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm học 2016-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục của Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm học 2016-2017
1/17/2017 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017)Thông báoBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017)
1/4/2017 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01/2017Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 01/2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
lịch tiếp công dân tháng 01/2017
1/4/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12 đến 16/12/2016Bài viếtThông báo lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12 đến 16/12/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12 đến 16/12/2016
12/13/2016 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân BiênTuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân Biên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phát phiếu dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Tân Biên
12/5/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2016Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2016
11/29/2016 5:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016)Thông báoBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 28/11/2016 đến ngày 02/12/2016)
11/29/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2016Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch tiếp công dân của Ban Tiếp công dân huyện Tân Biên tháng 12/2016
11/29/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức ông tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc tổ chức ông tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
việc tổ chức ông tập kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
11/25/2016 6:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo Đề cương ôn thi Công chức xã năm 2016Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Đề cương ôn thi Công chức xã năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đề cương ôn thi Công chức xã năm 2016, câu hỏi lý thuyêt phần kiến thức cơ bản máy tính
11/20/2016 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016)Thông báoBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 07/11/2016 đến ngày 11/11/2016)
11/7/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thời gian xét tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016 - 2017Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo thời gian xét tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016 - 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thời gian xét tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016 - 2017
11/7/2016 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2016Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Lịch Tiếp Công dân tháng 11/2016 của Ban Tiếp công dân huyện Tân Biên
11/3/2016 4:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next