Thông tin cần biết - Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong Năm
 
Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2019
 
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây NinhNewVăn Bản Mới; Thông báoBài viếtQuyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_23092019152637.jpg
Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
9/23/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019Thông báoBài viếtThông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_29082019113251.jpg
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019
8/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nướcThông báo; Văn Bản MớiBài viếtNghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_29082019105931.jpg
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
8/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTHÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_27082019161640.jpg
THÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019
8/27/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninhthu tuc hanh chinhBài viếtQuyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_26082019120101.jpg
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8/26/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫnThông báo; Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_26082019115604.jpg
Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn
8/26/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông báo; Văn Bản MớiBài viếtThông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_21082019132237.jpg
Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
8/21/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019Thông báoBài viếtThông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_19082019111306.jpg
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
8/19/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
sao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThông báo; Văn Bản MớiBài viếtsao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019175100.jpg
sao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8/16/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
TTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNHthu tuc hanh chinhBài viếtTTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019164112.jpg
TTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
TTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINHthu tuc hanh chinhBài viếtTTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019164854.jpg
TTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINH
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019165606.jpg
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
sao gửi và tổ chức thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo; Văn Bản MớiBài viếtsao gửi và tổ chức thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019152339.jpg
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8/15/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtThông báo; Văn Bản MớiBài viếtThông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019142511.jpg
Thông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
8/15/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNTVăn Bản MớiBài viếtTriển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019145704.jpg
Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
8/15/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtTÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019071519.jpg
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “An toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Tân Biêntai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “An toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019071840.jpg
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN “An toàn giao thông năm 2019” trên địa bàn huyện Tân Biên
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtTÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019072108.jpg
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ TẬP HUẤN  KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN BIÊNhoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ TẬP HUẤN  KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN BIÊN/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019072420.jpg
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ TẬP HUẤN  KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN BIÊN
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019072905.jpg
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO BÁO CÁO VIÊN,TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT; CÁN BỘ ĐOÀN VÀ BÁO CÁO VIÊN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2019
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủke hoach bao cao phap luatBài viếtV/v triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019073631.jpg
V/v triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủke hoach bao cao phap luatBài viếtV/v thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019074116.jpg
V/v thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  (2010-2020) và Sơ kếtQuyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dưng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật (2017-2019) ke hoach bao cao phap luatBài viếtBáo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  (2010-2020) và Sơ kếtQuyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dưng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật (2017-2019) /PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019074524.jpg
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  (2010-2020) và Sơ kếtQuyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dưng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật (2017-2019)
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019 (Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019 (Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019074943.jpg
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 8.2019 (Chủ đề về quyền dân sự, chính trị)
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
V/v sao gửi Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo; Văn Bản MớiBài viếtV/v sao gửi Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_14082019135530.jpg
V/v sao gửi Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
8/14/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_12082019082533.jpg
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2019
8/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyếtThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtV/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_09082019160220.jpg
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
8/9/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
V/v sao gửi Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụThông báo; Văn Bản MớiBài viếtV/v sao gửi Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_09082019142821.jpg
V/v sao gửi Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ
8/9/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTCThông báo; Văn Bản MớiBài viếtV/v triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_09082019134053.jpg
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC
8/9/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
V/v sao gửi Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụVăn Bản Mới; Thông báoBài viếtV/v sao gửi Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_07082019082127.jpg
V/v sao gửi Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ
8/7/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next