Thông tin cần biết - Tổng Hợp Tình Hình Công Khai
 
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)NewLịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_17072018081850.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)
7/17/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Số điện thoại đường dây nóng Thông báoBài viếtSố điện thoại đường dây nóng /PublishingImages/2018-07/Duong day nong_Key_10072018101442.PNG
Số điện thoại đường dây nóng
7/10/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_10072018085139.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018
7/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018/PublishingImages/2018-07/LCT_UBND_Key_04072018142936.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018
7/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018/PublishingImages/2018-06/article_Key_28062018102457.jpg
Lịch tiếp Công dân tháng 07 năm 2018
6/28/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_26062018144349.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 25/06/2018 đến ngày 29/06/2018
6/26/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_18062018135834.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018
6/18/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_13062018150918.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018
6/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018Thông báoBài viếtThông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018/PublishingImages/2018-06/1361930363_1_Key_13062018152403.png
Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018
6/13/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018/PublishingImages/2018-06/LCT_UBND_Key_04062018145817.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018
6/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhThông báoBài viếtThông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-05/newsdefault_jpg_Key_31052018113450.jpg
Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
5/31/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018/PublishingImages/2018-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_28062018102750.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 06 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018/PublishingImages/2018-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_28062018102909.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 05 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_04072018145103.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 04 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 03 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 03 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_04072018144957.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 03 năm 2018
5/29/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 02 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 02 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_04072018144619.jpg
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 02 năm 2018
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_28052018151943.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018
5/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Giới Thiệu Di Tích Và Danh Thắng Trên Địa Bàn Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây NinhGiới ThiệuBài viếtGiới Thiệu Di Tích Và Danh Thắng Trên Địa Bàn Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-05/vuon-quoc-gia-lo-go-xa-mat-2_Key_24052018094155.jpg
Tổng Hợp Các Địa Điểm Di Tích Và Danh Thắng Trên Địa Bàn Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
5/24/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018/PublishingImages/2018-05/lct_ubnd_key_18052018091614_png_Key_21052018145323.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
5/21/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018 (Test)Dự Toán NSĐP Trình HĐND; Dự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết Định; Quyết Toán NSĐP Đã Được HĐND Phê Chuẩn; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong Năm; Tổng Hợp Tình Hình Công KhaiBài viếtDự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018 (Test)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự Toán Ngân Sách Địa Phương Trình Hội Đồng Nhân Dân Năm 2018
5/21/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_18052018091614.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018
5/18/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_08052018084656.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018
5/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018/PublishingImages/2018-05/LCT_UBND_Key_03052018142038.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30/04/2018 đến ngày 04/05/2018
5/3/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp Công dân tháng 01 năm 2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp Công dân tháng 01 năm 2018/PublishingImages/2018-07/Lich Tiep Cong Dan_Key_04072018144212.jpg
Lịch tiếp Công dân tháng 01 năm 2018
5/3/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công Khai Minh Bạch: 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc HộiThông tin tuyên truyềnBài viếtCông Khai Minh Bạch: 19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc Hội/PublishingImages/2018-04/IMG_0758_Key_27042018161320.JPG
19 lĩnh vực phải công khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11ngày 29/11/2005 của Quốc Hội
4/27/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_24042018101601.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 23/04/2018 đến ngày 27/04/2018
4/24/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_16042018133917.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/04/2018 đến ngày 20/04/2018
4/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018Lịch công tácBài viếtThông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018/PublishingImages/2018-04/LCT_UBND_Key_10042018082114.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018
4/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủThông báoBài viếtSao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_06042018103640.JPG
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
4/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thươngThông báoBài viếtSao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương/PublishingImages/2018-04/ICON_Key_06042018103958.JPG
Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
4/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next