Thông tin cần biết - Thông tin chỉ đạo điều hành
 
test thông tin chỉ đạo điều hành
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo Nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-12/Thong Bao_Key_06122018102907.jpg
Nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
12/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện được tham gia kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện được tham gia kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-12/Thong Bao_Key_06122018103653.jpg
Danh sách thí sinh đủ điều kiện được tham gia kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
12/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin các đơn vị trực thuộcBài viếtThông tin các đơn vị trực thuộc/PublishingImages/2018-12/HÌNH-TRỤ-SỞ-UBND-HUYỆN-TÂN-BIÊN_Key_06122018151808.JPG
Thông tin các đơn vị trực thuộc
12/5/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo người người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế  và Hạ Tâng Huyện Tân Biên Năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo người người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế  và Hạ Tâng Huyện Tân Biên Năm 2018/PublishingImages/2018-12/Thong Bao_Key_03122018151545.jpg
Thông báo người người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế  và Hạ Tâng Huyện Tân Biên Năm 2018
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 03/12/2018 - 07/12/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 03/12/2018 - 07/12/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018124139.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 03/12/2018 - 07/12/2018
12/3/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
test thông tin chỉ đạo điều hànhThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếttest thông tin chỉ đạo điều hành/PublishingImages/2018-11/newsdefault_jpg_Key_29112018133426.jpg
test thông tin chỉ đạo điều hành
11/29/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 26/11/2018 - 30/11/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 26/11/2018 - 30/11/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018123601.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 26/11/2018 - 30/11/2018
11/27/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2018.Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân tháng 12/2018./PublishingImages/2018-12/lich tiep cong dan_key_01102018144148_jpg_Key_05122018121836.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 12/2018.
11/26/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/11/2018-23/11/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/11/2018-23/11/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018123401.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 19/11/2018-23/11/2018
11/20/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-11/Thong Bao_Key_14112018170832.jpg
Thông báo Kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Biên năm 2018
11/14/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018122215.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018
11/13/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018121623.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018
11/5/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lich tiếp công dân tháng 11/2018Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lich tiếp công dân tháng 11/2018/PublishingImages/2018-12/lich tiep cong dan_key_01102018144148_jpg_Key_05122018121244.jpg
Thông báo lich tiếp công dân tháng 11/2018
11/2/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THUI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTHÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THUI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_key_22102018095219_jpg_Key_30102018153109.jpg
THÔNG BÁO LỊCH THI VIẾT, THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2018
10/30/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018/PublishingImages/2018-12/lct_ubnd_key_16102018105327_png_key_26102018121156_jpg_Key_05122018120957.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018
10/29/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018/PublishingImages/2018-10/thong bao_key_22102018095219_jpg_Key_26102018115346.jpg
Danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên Năm 2018
10/26/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018/PublishingImages/2018-10/lct_ubnd_key_16102018105327_png_Key_26102018121156.jpg
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
10/22/2018 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-10/Thong Bao_Key_22102018095219.jpg
Thông Báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trường phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị huyện Tân Biên năm 2018
10/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng PhíVăn Bản MớiBài viếtLuật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151410.jpg
Luật Số 44/2013/QH13, ngày 26/11/2013 Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn Bản MớiBài viếtNghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151716.jpg
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018151940.jpg
Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyênVăn Bản MớiBài viếtThông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyên/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018152648.jpg
Thông Tư số 129/2017/TT-BTC, ngày 04/12/2017 Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong chi thường xuyên
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018152935.jpg
Quyết định số 2544/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018153314.jpg
Quyết định số 217/QĐ-TTg, ngày 13/12/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020Văn Bản MớiBài viếtQuyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018153433.jpg
Quyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018154528.jpg
Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
10/16/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiBài viếtQuyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-10/van ban moi_Key_16102018110832.jpg
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/16/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_16102018105327.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)
10/16/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)/PublishingImages/2018-10/LCT_UBND_Key_16102018084909.png
Lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)
10/8/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-10/Thong Bao_Key_03102018092835.jpg
 Tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018
10/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next