Thông tin cần biết - Thông tin dự án hạng mục đầu tư
 
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)
 
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2019
 
Danh sách các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất
 
Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng cơ bản năm 2018
 
Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư năm 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (Gỗ)Đấu thầu mua sắm công; Thông báoBài viếtThông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (Gỗ)/PublishingImages/2020-01/newsdefault_jpg_Key_21012020152956.jpg
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (Gỗ)
1/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (xe mô tô)Đấu thầu mua sắm công; Thông báoBài viếtThông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (xe mô tô)/PublishingImages/2020-01/newsdefault_jpg_Key_21012020154057.jpg
Thông Báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (xe mô tô)
1/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo chủ đề phần bày đề án; lịch thi viết, thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo chủ đề phần bày đề án; lịch thi viết, thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-01/newsdefault_jpg_Key_20012020071259.jpg
Thông báo chủ đề phần bày đề án; lịch thi viết, thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Biên
1/14/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
v/v triển khai cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtv/v triển khai cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"/PublishingImages/2020-01/newsdefault_jpg_Key_08012020170619.jpg
v/v triển khai cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"
1/3/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tân BiênDự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtQuyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_31122019173908.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Tân Biên
12/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh Thông báoQuyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh
12/24/2019 3:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020Dự Toán NSĐP Trình HĐNDBài viếtBáo cáo công khai tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_26122019150735.jpg
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
12/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_05122019085413.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên năm 2019
12/5/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạchThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_02122019153032_Key_05122019060027.jpg
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch
12/5/2019 6:00 AMNoĐã ban hành
XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINHBài viếtXÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019160923.PNG
XÃ TÂN BÌNH - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINH
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân BìnhBài viếtCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019161452.PNG
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Bình
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân BìnhBài viếtĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019163944.PNG
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Bình
12/4/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân BìnhBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Bình/PublishingImages/2019-12/Tân Bình_Key_04122019155955.PNG
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Bình
12/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019Thông báoBài viếtThông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-12/newsdefault_jpg_Key_02122019153032.jpg
Thông báo kết quả điểm sát hạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định của huyện Tân Biên năm 2019
11/29/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019/PublishingImages/2019-12/1_Key_02122019153608.jpg
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019
11/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân LâpBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Lâp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Lâp
11/20/2019 1:00 AMNoĐã ban hành
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân LậpBài viếtCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Tân Lập
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân LậpBài viếtĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên xã Tân Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN LẬPBài viếtTHÔNG TIN LIÊN HỆ XÃ TÂN LẬP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
THÔNG TIN LIÊN HỆ
11/20/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_25112019051727.jpg
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ sát hạch công chức để đánh giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của huyện Tân Biên năm 2019
11/18/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Phát động cuộc thi tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp Luật Học Đường"hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtPhát động cuộc thi tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp Luật Học Đường"/PublishingImages/2020-01/newsdefault_jpg_Key_08012020171146.jpg
Phát động cuộc thi tổ chức cuộc thi trực tuyến "Pháp Luật Học Đường"
11/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019ktxpBài viếtKhen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_11112019145138.jpg
Khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019
11/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân BiênktxpBài viếtKhen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_11112019145703.jpg
Khen thưởng thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên
11/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)Thông tin dự án hạng mục đầu tưBài viếtBÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_Key_08112019115941.jpg
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2019  và xây dựng kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)
11/8/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019103402.jpg
HỎI – ĐÁP LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI  VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ởtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI  VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở/PublishingImages/2019-11/4_Key_08112019103612.jpg
HỎI – ĐÁP MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT Ở
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019103909.jpg
HỎI - ĐÁP LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG;  VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG;  VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI /PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104403.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG; VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104603.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN”
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EMtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM/PublishingImages/2019-11/newsdefault_jpg_key_15012019165842_jpg_Key_08112019104943.jpg
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
11/8/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next