Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo thay đổi thời gian, kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giao dục năm học 2021-2022 huyện Tân BiênTuyển dụng công chứcVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo thay đổi thời gian, kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giao dục năm học 2021-2022 huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
10/18/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021Tổng Hợp Tình Hình Công Khai; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênBáo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
10/15/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo công nhận bổ sung kết quả xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2021Tuyển dụng công chứcTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo công nhận bổ sung kết quả xét tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2021/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
10/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch  (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 huyện Tân BiênTuyển dụng công chứcTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch  (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022 huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
10/11/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và thông báo ý kiến chỉ đạo  của Thường trực Huyện ủyĐảng Bộ Huyện Tân BiênTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và thông báo ý kiến chỉ đạo  của Thường trực Huyện ủy/PublishingImages/2021-08/DaiHoi-TBien.jpg
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy sao gửi đến các đồng chí Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (gửi kèm văn bản) để các đồng chí nghiên cứu, thực hiện.
Văn phòng Huyện ủy truyền đạt ý kiến của Thường trực Huyện ủy để các đồng chí biết, thực hiện.
9/30/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng - Tập 1: Cú ClickAn Toàn Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênPhim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng - Tập 1: Cú Click/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể lộ lọt, mất an toàn thông tin trên môi trường mạng. Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

9/30/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai, quán triệt và thực hiện Quy định số 1114-QĐ/TU, ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ươngĐảng Bộ Huyện Tân BiênTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênTriển khai, quán triệt và thực hiện Quy định số 1114-QĐ/TU, ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương/PublishingImages/2021-08/DaiHoi-TBien.jpg
Thực hiện Quy định số 1114-QĐ/TU, ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung sau:
9/29/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”  và những lợi ích khi tham giaỨng Dụng Công Nghệ Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênDịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”  và những lợi ích khi tham gia/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
Thực hiện Công văn số 3134/UBND-HCC, ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. UBND huyện Tân Biên đã triển khai thực hiện Dịch vụ Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
9/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
cảnh báo và khắc phục lỗ hổng bảo mật  HĐH Window CVE-2021-40444An Toàn Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biêncảnh báo và khắc phục lỗ hổng bảo mật  HĐH Window CVE-2021-40444/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
Mã lỗ hổng này cho phép cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa trong MSHTML. MSHTML là một thành phần của hệ điều hành được dùng bởi nhiều chương trình của Microsoft như: Microsoft Office, bao gồm Word và PowerPoint,…
9/27/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PBGDPL THÔNG QUA  HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞtai lieu tuyen truyen phap luatVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênPHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN PBGDPL THÔNG QUA  HOẠT ĐỘNG HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/24/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021  của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biêntai lieu tuyen truyen phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênKẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021  của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/24/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tây NinhThủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10.2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về đất đai)
9/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 4088/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” Văn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 4088/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” /PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/19/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn số 3193/UBND-KT ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19Văn Bản MớiVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCông văn số 3193/UBND-KT ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 15/9/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"Thông tin chỉ đạo điều hànhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênKế hoạch 151/KH-UBND ngày 15/9/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn số 2258/HD-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn số 2258/HD-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/15/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Thể lệ  Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ" hàng quý năm 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThể lệ  Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ" hàng quý năm 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/15/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)Lịch công tácTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênLịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)/PublishingImages/2021-08/lct_ubnd.jpg
9/13/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tốVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Quyết định số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/10/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030  HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINHBáo cáo; Thông báoTinLấy ý kiến  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030  HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi văn bản (Nghị định số 82/2021/NĐ-CP)Văn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi văn bản (Nghị định số 82/2021/NĐ-CP)/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai ứng dụng đăng ký tặng và nhận máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, phát triển xã hội sốỨng Dụng Công Nghệ Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênTriển khai ứng dụng đăng ký tặng và nhận máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, phát triển xã hội số/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021Thủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênBãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất,  thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất,  thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/7/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định   số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Kiểm toán Nhà nướcVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Quyết định   số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Kiểm toán Nhà nước/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/7/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next