Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tây NinhThủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” năm 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10.2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
(Chủ đề: Tìm hiểu pháp luật về đất đai)
9/20/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 4088/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” Văn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 4088/QĐ-BYT về việc phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023” /PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/19/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Công văn số 3193/UBND-KT ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19Văn Bản MớiVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCông văn số 3193/UBND-KT ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 15/9/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"Thông tin chỉ đạo điều hànhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênKế hoạch 151/KH-UBND ngày 15/9/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn số 2258/HD-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn số 2258/HD-SXD ngày 09/9/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/15/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Thể lệ  Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ" hàng quý năm 2021hoat dong pho bien giao duc phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThể lệ  Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn  giao thông đường bộ" hàng quý năm 2021/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/15/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)Lịch công tácTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênLịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)/PublishingImages/2021-08/lct_ubnd.jpg
9/13/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tốVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi văn bản: Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Quyết định số 101/NQ-CP ngày 06/9/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/10/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Lấy ý kiến  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030  HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINHBáo cáo; Thông báoTinLấy ý kiến  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030  HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2021 9:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi văn bản (Nghị định số 82/2021/NĐ-CP)Văn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi văn bản (Nghị định số 82/2021/NĐ-CP)/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai ứng dụng đăng ký tặng và nhận máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, phát triển xã hội sốỨng Dụng Công Nghệ Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênTriển khai ứng dụng đăng ký tặng và nhận máy tính đã qua sử dụng hỗ trợ học sinh nghèo học tập, phát triển xã hội số/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/9/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021Thủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 2129/QĐ-UBND, ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với thủ tục hành chính được sửa đổi và công bố mới năm 2021/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/8/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ Tục Hành ChínhTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênBãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất,  thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND  ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất,  thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/7/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định   số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Kiểm toán Nhà nướcVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Quyết định   số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/8/2021 của Kiểm toán Nhà nước/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/7/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 2056/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021Thủ Tục Hành ChínhBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênQuyết định số 2056/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2021/PublishingImages/2021-08/icon tthc.jpg
9/6/2021 11:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)Lịch công tácTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênLịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)/PublishingImages/2021-08/lct_ubnd.jpg
9/6/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Cảnh báo và khắc phục lỗ hổng bảo mật HĐH Window và Oracle Weblogic ServerAn Toàn Thông TinTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCảnh báo và khắc phục lỗ hổng bảo mật HĐH Window và Oracle Weblogic Server/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-36934 tồn tại do các tài khoản người dùng thường có thể truy cập vào các tệp hệ thống (như các tệp SAM, Windows Registry). Khai thác thành công lỗ hổng này, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý với đặc quyền cao hơn trên hệ thống mục tiêu. Cho đến thời điểm này theo công bố của Microsoft xác nhận rằng lỗ hổng này ảnh hưởng đến hệ điều hành Windows 10 phiên bản 1809/1909/2004/21H1/20H2, Windows Server 2019/20H2.
9/5/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủVăn Bản MớiTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênSao gửi Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-08/anewsdefaulttb.jpg
9/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng Dẫn khử khuẩn tại nhàtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng Dẫn khử khuẩn tại nhà/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn cho người cách ly tại nhàtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn vệ sinh khử khuẩn cho người cách ly tại nhà/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn khử khuẩn tại nơi làm việctai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn khử khuẩn tại nơi làm việc/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao độngtai lieu tuyen truyen phap luatTinVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường họctai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Những việc học sinh cần làm tại trường hàng ngàytai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênNhững việc học sinh cần làm tại trường hàng ngày/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn khử khuẩn tại khu dịch vụtai lieu tuyen truyen phap luatVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênHướng dẫn khử khuẩn tại khu dịch vụ/PublishingImages/2021-08/unnamed.png
9/1/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next