Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019
 
v/v đăng ký thi tuyển chức vụ Giám đốc trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
 
THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC NHẰM BỐ TRÍ VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN BIÊN
 
Thông báo v/v kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
 
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực nhằm bố trí vào chức danh lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Tân biên
 
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
 
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HdD9ND và UBND huyện
 
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
 
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
 
kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019/PublishingImages/2019-07/thong bao_key_22052019163523_jpg_Key_18072019152343.jpg
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện năm 2019
7/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2019Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2019/PublishingImages/2019-07/newsdefault_jpg_Key_18072019103841.jpg
Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương 06 tháng năm 2019
7/12/2019 3:20 PMNoĐã ban hành
v/v  đăng ký thi tuyển chức vụ Giám đốc trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtv/v  đăng ký thi tuyển chức vụ Giám đốc trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-07/thong bao_key_22052019163523_jpg_Key_10072019092857.jpg
v/v  đăng ký thi tuyển chức vụ Giám đốc trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
7/10/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
QĐ về việc công bố công khai quyết quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Tân BiênQuyết Toán NSĐP Đã Được HĐND Phê ChuẩnBài viếtQĐ về việc công bố công khai quyết quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-07/newsdefault_jpg_Key_04072019155019.jpg
QĐ về việc công bố công khai quyết quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Tân Biên
7/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân tháng 06 năm 2019/PublishingImages/2019-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_10062019085943.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2019
5/27/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC NHẰM BỐ TRÍ VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN BIÊNThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTHÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC NHẰM BỐ TRÍ VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN BIÊN/PublishingImages/2019-05/Thong Bao_Key_22052019163523.jpg
THÔNG BÁO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ SÁT HẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC NHẰM BỐ TRÍ VÀO CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN TÂN BIÊN
5/22/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo v/v kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo v/v kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-05/Thong Bao_Key_20052019132609.jpg
Thông báo v/v kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
5/20/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực nhằm bố trí vào chức danh lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Tân biênTuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtKế hoạch tổ chức sát hạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực nhằm bố trí vào chức danh lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Tân biên/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_17052019105111.jpg
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý để đánh giá trình độ, năng lực nhằm bố trí vào chức danh lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Tân biên
5/17/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtKế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_key_02052019090253_jpg_Key_02052019223055.jpg
Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
5/2/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HdD9ND và UBND huyệnThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HdD9ND và UBND huyện/PublishingImages/2019-05/thong-bao_1_Key_02052019222958.png
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HdD9ND và UBND huyện
5/2/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân tháng 05 năm 2019/PublishingImages/2019-06/Lich Tiep Cong Dan_Key_10062019090355.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2019
4/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019/PublishingImages/2019-04/newsdefault_jpg_Key_18042019081134.jpg
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019
4/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019132122.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 08/4/2019 đến 12/4/2019
4/8/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo số 1546/TB-STNMT: THÔNG BÁO V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt Thông báoBài viếtThông Báo số 1546/TB-STNMT: THÔNG BÁO V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt /PublishingImages/2019-03/thong-bao_Key_28032019102914.jpg
THÔNG BÁO
V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt
3/28/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân tháng 04 năm 2019/PublishingImages/2019-04/Lich Tiep Cong Dan_Key_09042019134042.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2019
3/26/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 25/03/2019 đến 31/03/2019Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 25/03/2019 đến 31/03/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019133635.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 25/03/2019 đến 31/03/2019
3/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThông báoBài viếtThông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/2019-03/Thong Bao_Key_26032019142536.jpg
Thông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3/19/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 18/03/2019 đến 22/03/2019Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 18/03/2019 đến 22/03/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019133243.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 18/03/2019 đến 22/03/2019
3/18/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019ktxp; Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtKế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_14032019155838.jpg
Kế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019
3/14/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 11/03/2019 đến 15/03/2019Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 11/03/2019 đến 15/03/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019133012.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 11/03/2019 đến 15/03/2019
3/11/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtQuyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_07032019164647.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
3/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyệnThông báoTinVề việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019140641.jpg
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019140925.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019141201.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 04/03/2019 đến 08/03/2019Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 04/03/2019 đến 08/03/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019132618.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch và các Phó chủ tịch từ ngày 04/03/2019 đến 08/03/2019
3/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân tháng 03 năm 2019/PublishingImages/2019-04/Lich Tiep Cong Dan_Key_09042019150608.jpg
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2019
2/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019Lịch công tácBài viếtThông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019131824.png
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019
2/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtQuyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2019-02/newsdefault_jpg_Key_13022019154851.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
2/13/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân BiênTuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThông báo kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-02/Thong Bao_Key_12022019071832.jpg
kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
2/12/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)Lịch công tácBài viếtThông Báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)/PublishingImages/2019-04/LCT_UBND_Key_09042019131558.png
Thông Báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)
2/11/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next