Thông tin cần biết - ke hoach bao cao phap luat
 
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
 
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện
 
Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020
 
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020
 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Tân Biên
 
Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" cấp huyện lần thứ IV năm 2020
 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
 
Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
 
Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện
 
Kế hoạch tổ chức hội thi triển khai các văn bản luật
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch tiếp công dân năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtLịch tiếp công dân năm 2021/PublishingImages/2021-03/lich tiep cong dan_Key_30032021080250.jpg
Lịch tiếp công dân năm 2021
3/30/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtThế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021063649.jpg
Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtCÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021064406.jpg
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021
3/16/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công ThươngVăn Bản MớiBài viếtQuyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021150739.jpg
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựngVăn Bản MớiBài viếtNghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021151443.jpg
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Điều lệ tổ chức và  hoạt động của Quỹ Đổi mới  công nghệ quốc giaĐiều lệ tổ chức và  hoạt động của Quỹ Đổi mới  công nghệ quốc gia/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021152816.jpg
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Văn Bản MớiBài viếtThông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính /PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021145542.jpg
Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
3/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điệnVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021150012.jpg
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
3/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2021Thông báoBài viếtBẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2021/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_Key_23022021102306.jpg
2/23/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Câu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtCâu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021070133.jpg
Câu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021
2/23/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026Thông báoBài viếtThông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-03/article_Key_03032021104542.jpg
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026
2/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-02/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_05022021080631.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
2/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”Thông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtTriển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”/PublishingImages/2021-03/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_29032021152559.jpg
Triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”
1/26/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtQuyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_key_01102020152858_jpg_Key_04022021170809.jpg
Quyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1/14/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_14012021103647.jpg
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020
1/14/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_12012021081205.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
1/12/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_key_01102020152858_jpg_Key_04022021170305.jpg
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020
1/8/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân BiênDự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_14012021140909.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân Biên
1/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 Thông tin chỉ đạo điều hành; Thông báoBài viếtThông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 /PublishingImages/2020-12/4_key_23122020104559_jpg_Key_29122020151531.jpg
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông Báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông Báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-12/4_key_23122020104559_jpg_Key_29122020150718.jpg
Thông Báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên
12/22/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thời gian và địa điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo thời gian và địa điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-12/4_Key_23122020104559.jpg
Thông báo thời gian và địa điểm phần thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020
12/21/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chứcThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức/PublishingImages/2020-12/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_21122020082117.jpg
Thông báo về việc thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức
12/18/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-12/newsdefault_jpg_Key_22122020065805.jpg
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020
12/18/2020 7:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, chủ đề phần thi trình bày đề án, lịch thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, chủ đề phần thi trình bày đề án, lịch thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-12/anewsdefault_jpg_Key_15122020094003.jpg
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu ôn tập phần thi viết, chủ đề phần thi trình bày đề án, lịch thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020
12/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh mục và mã số TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhVăn Bản MớiBài viếtThông báo danh mục và mã số TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-12/anewsdefault_jpg_Key_01122020084116.jpg
Thông báo danh mục và mã số TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
12/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thámVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám/PublishingImages/2020-11/a_Key_26112020170839.jpg
Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
11/26/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_27112020155349.jpg
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên năm 2020
11/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)thu tuc hanh chinhBài viếtQuyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)/PublishingImages/2020-11/a_Key_26112020165926.jpg
Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)
11/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” /PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_26112020102354.jpg
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”
11/25/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_24112020132537.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)
11/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next