Thông tin cần biết
 
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
 
V/v sao gửi Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ
 
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BTC
 
V/v sao gửi Quyết định số 578/QĐ-BNV ngày 25/7/2019 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nội vụ
 
V/v phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” trên Báo Tây Ninh quý III năm 2019
 
CÂU HỎI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ III NĂM 2019 TRÊN BÁO TÂY NINH
 
THỂ LỆ Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ” quý III năm 2019
 
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
 
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, chủ đề phần thi trình bày đề an, lịch thi kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019
 
sao gửi Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 9 Tháng  Năm 2019Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtCông Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 9 Tháng  Năm 2019/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_17102019103004.jpg
Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 9 Tháng Năm 2019
10/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoBài viếtQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_04102019150601.jpg
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/4/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoBài viếtVề việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_04102019143015.jpg
Về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoBài viếtVề việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_04102019143530.jpg
Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Thông báoBài viếtVề việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh /PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_04102019144825.jpg
Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
10/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019Thông báoBài viếtKế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_04102019132304.jpg
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019
10/4/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  THÁNG 10 NĂM 2019thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  THÁNG 10 NĂM 2019/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_02102019164342.jpg
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10 NĂM 2019
10/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2019thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtCÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN  GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2019/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_02102019164702.jpg
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ IV NĂM 2019
10/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019tai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtHướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019/PublishingImages/2019-10/newsdefault_jpg_Key_02102019164859.jpg
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
10/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2019-2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2019-2020/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_24092019110950.jpg
Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2019-2020
9/24/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)Lịch công tácBài viếtTHÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_25092019110325.jpg
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)
9/24/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây NinhVăn Bản Mới; Thông báoBài viếtQuyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_23092019152637.jpg
Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh
9/23/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tuần Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)Lịch công tácBài viếtLịch tuần Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_25092019110928.jpg
Lịch tuần Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019)
9/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtKế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_24092019110457.jpg
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2019-2020
9/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)Lịch công tácBài viếtTHÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)/PublishingImages/2019-09/newsdefault_jpg_Key_25092019111343.jpg
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)
9/3/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019Thông báoBài viếtThông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_29082019113251.jpg
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019
8/29/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nướcThông báo; Văn Bản MớiBài viếtNghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_29082019105931.jpg
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
8/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtTHÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_27082019161640.jpg
THÔNG BÁO  NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỂN THANH HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2019
8/27/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninhthu tuc hanh chinhBài viếtQuyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_26082019120101.jpg
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8/26/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫnThông báo; Văn Bản MớiBài viếtQuyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_26082019115604.jpg
Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối thi đua do các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn
8/26/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiThông báo; Văn Bản MớiBài viếtThông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_21082019132237.jpg
Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
8/21/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019Thông báoBài viếtThông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_19082019111306.jpg
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
8/19/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
sao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThông báo; Văn Bản MớiBài viếtsao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019175100.jpg
sao gửi Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8/16/2019 6:00 PMNoĐã ban hành
TTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNHthu tuc hanh chinhBài viếtTTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019164112.jpg
TTHC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
TTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINHthu tuc hanh chinhBài viếtTTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINH/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019164854.jpg
TTHC NGÀNG Y TẾ TỈNH TÂY NINH
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_16082019165606.jpg
Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên năm 2019
8/16/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
sao gửi và tổ chức thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo; Văn Bản MớiBài viếtsao gửi và tổ chức thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019152339.jpg
Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8/15/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luậtThông báo; Văn Bản MớiBài viếtThông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019142511.jpg
Thông báo số 430/TB-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
8/15/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNTVăn Bản MớiBài viếtTriển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019145704.jpg
Triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
8/15/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNGtai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtTÀI LIỆU GIỚI THIỆU  LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG/PublishingImages/2019-08/newsdefault_jpg_Key_15082019071519.jpg
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
8/15/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next