Thông tin cần biết
 
Quyết Định số 821/QĐ-UBND, ngày 11/04/2017 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020
 
Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 13/03/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
 
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)
 
Lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)
 
Tổ chức xét tuyển công chức xã biên giới thuộc huyện Tân Biên năm 2018
Thông báo (01/10/2018)
 
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018
 
UBND các xã, thị trấn
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019ktxp; Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtKế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_14032019155838.jpg
Kế hoạch khen thưởng các phong trào thi đua năm 2019
3/14/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtQuyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_07032019164647.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
3/7/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyệnThông báoTinVề việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019140641.jpg
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019140925.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019Thông báoBài viếtThông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019/PublishingImages/2019-03/newsdefault_jpg_Key_06032019141201.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019
3/6/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtQuyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2019-02/newsdefault_jpg_Key_13022019154851.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức cấp xã huyện Tân Biên năm 2018
2/13/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân BiênTuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThông báo kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-02/Thong Bao_Key_12022019071832.jpg
kết quả điểm xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
2/12/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông Báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)Lịch công tácBài viếtThông Báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)/PublishingImages/2019-01/LCT_UBND_Key_29012019150748.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ Tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019)
1/29/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế Hoạch Bảo vệ môi trường năm 2019 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninhdự án kế hoạch đầu tưBài viếtKế Hoạch Bảo vệ môi trường năm 2019 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_23012019142819.jpg
Bảo vệ môi trường năm 2019 huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
1/23/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019)Lịch công tácBài viếtTHÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019)/PublishingImages/2019-01/LCT_UBND_Key_22012019080830.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019)
1/22/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)/PublishingImages/2019-01/LCT_UBND_Key_17012019100257.png
THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên
(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)
1/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua do Hội người tù kháng chiến tổ chức, phát động năm2018ktxpBài viếtKhen thưởng thành tích trong phong trào thi đua do Hội người tù kháng chiến tổ chức, phát động năm2018/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_11012019154439.jpg
Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua do Hội người tù kháng chiến tổ chức, phát động năm2018
1/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, tố giác đối tượng vận chuyển pháo trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Tân BiênktxpBài viếtKhen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, tố giác đối tượng vận chuyển pháo trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_11012019154949.jpg
Khen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, tố giác đối tượng vận chuyển pháo trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên
1/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Khen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân BiênktxpBài viếtKhen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_11012019155124.jpg
Khen thưởng thành tích đột xuất trong phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Biên
1/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết Định Về Việc Công Bố Công Khai Dự Toán Ngân Sách năm 2019 Của Huyện Tân BiênDự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtQuyết Định Về Việc Công Bố Công Khai Dự Toán Ngân Sách năm 2019 Của Huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_15012019165842.jpg
Quyết Định Về Việc Công Bố Công Khai Dự Toán Ngân Sách năm 2019 Của Huyện Tân Biên
1/10/2019 4:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên/PublishingImages/2019-01/Thong Bao_Key_08012019165423.jpg
Thông báo về việc tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2018 huyện Tân Biên
1/8/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtTổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_08012019170122.jpg
Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
1/8/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)/PublishingImages/2019-01/LCT_UBND_Key_08012019132807.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019)
1/7/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)/PublishingImages/2019-01/LCT_UBND_Key_04012019120220.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)
1/2/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch bảo đảm phục vụ họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc và cùng quân nhân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtKế hoạch bảo đảm phục vụ họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc và cùng quân nhân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_03012019133844.jpg
Kế hoạch bảo đảm phục vụ họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ Quốc và cùng quân nhân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)
12/28/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất năm 2018Thông tin dự án hạng mục đầu tưBài viếtDanh sách các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất năm 2018/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_03012019113726.jpg
Danh sách các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất
12/26/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua ZaloBài viếtHướng dẫn nộp hồ sơ qua Zalo/PublishingImages/2018-12/444_Key_17122018162301.JPG
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua Zalo
12/17/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường phòng, ngừa, phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháoThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtTăng cường phòng, ngừa, phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018131409.jpg
Tăng cường phòng, ngừa, phát hiện xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
12/17/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn TuấnThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtTrả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuấn/PublishingImages/2018-12/HÌNH-TRỤ-SỞ-UBND-HUYỆN-TÂN-BIÊN_Key_17122018100337.JPG
trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuấn
12/17/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyệnThông tin chỉ đạo điều hànhBài viết Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện/PublishingImages/2018-12/HÌNH-TRỤ-SỞ-UBND-HUYỆN-TÂN-BIÊN_Key_17122018100918.JPG
 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện
12/17/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Văn Nghĩa, ngụ ấp Gò cát, xã Tân Phong, huyện Tân BiênThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtBáo cáo Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Văn Nghĩa, ngụ ấp Gò cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-12/HÌNH-TRỤ-SỞ-UBND-HUYỆN-TÂN-BIÊN_Key_17122018101254.JPG
Báo cáo Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Văn Nghĩa, ngụ ấp Gò cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên
12/17/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2019/PublishingImages/2019-01/Lich Tiep Cong Dan_Key_07012019110657.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2019
12/12/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân năm 2019/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_07012019105651.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2019
12/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/12 đến ngày 14/12 năm 2018Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/12 đến ngày 14/12 năm 2018/PublishingImages/2018-12/LCT_UBND_Key_17122018150828.png
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 10/12 đến ngày 14/12 năm 2018
12/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo Công Khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2018 và dự toán NSNN năm 2019 UBND huyện trình HĐND huyệnDự Toán NSĐP Trình HĐNDBài viếtBáo cáo Công Khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2018 và dự toán NSNN năm 2019 UBND huyện trình HĐND huyện/PublishingImages/2019-01/newsdefault_jpg_Key_15012019170959.jpg
Báo cáo Công Khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2018 và dự toán NSNN năm 2019 UBND huyện trình HĐND huyện
12/10/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next