Tin tức
Thứ 4, Ngày 09/09/2020, 16:00
Tân Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/09/2020
Ban tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2020

         Sáng ngày 7.9, Ban tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II năm 2020, cho hơn 30 đảng viên mới được kết nạp ở các Chi, Đảng bộ cơ sở trong huyện.Quang cảnh lễ khai giảng


         Lớp học được tổ chức trong 8 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập danj6 tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới của đất nước; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hó, con người Việt nam; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc; Nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở ...và những nội dung phấn đấu, rèn luyện, để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên  Đảng cộng sản Việt Nam.

 

 Đức Thịnh

Lượt người xem:  Views:   24
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức