Tin tức
Thứ 6, Ngày 02/04/2021, 11:00
Tân Biên: Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ hội nông dân cơ sở năm 2021.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/04/2021
Ban tuyên giáo huyện Tân Biên phối hợp với Hội nông dân huyện đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 67 cán bộ Hội nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện

          Sau 5 ngày tổ chức học tập; ngày 2.4.2021, Ban tuyên giáo huyện Tân Biên phối hợp với Hội nông dân huyện đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 67 cán bộ Hội nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện.Trao giấy chỉ hóa học cho các học viên


          Qua học tập, các học viên đã được tiếp thu 5 chuyên đề trong giáo trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam biên soạn gồm: những vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị của Đảng ta hiện nay; vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trĩ; sự ra đời và phát triển của Hội nông dân Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bội máy Hội nông dân Việt Nam và nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân ở cơ sở.

          Kế quả lớp học có 100% đạt từ yêu cầu trở lên; trong đó có 48% khá, giỏi.

Nguyễn Diễn


Lượt người xem:  Views:   290
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức