Tin tức
 
UBND huyện Tân Biên đã tổ chức họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
 
Ban chỉ đạo công tác dân vận huyện Tân Biên thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội 105 huyện Tân Biên, Đồn biên phòng Lò Gò đang làm công tác vận động quần chúng đợt năm 2018 tại xã Hòa Hiệp.
 
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên đã tổ chức họp mặt cán bộ làm công tác mặt trận huyện qua các thời kỳ và cán bộ làm công tác mặt trận ở các xã thị trấn trong huyện
 
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân huyện Tân Biên, tổ chức Thi tuyển chức danh phó trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2018. Đây là lần đầu huyện Tân Biên tổ chức thi tuyển, cấp phó. Đến dự kỳ thi có Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi huyện
 
Ban chỉ huy quyân sự huyện Tân Biên phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Công an huyện đã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho các bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và dân quân, tự vệ các cơ quan nông- lâm trường trên địa bàn huyện
 
Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác vận động quần chúng các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên đã đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2018.
 
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân huyện Tân Biên, tổ chức Thi tuyển chức danh phó trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2018. Đây là lần đầu huyện Tân Biên tổ chức thi tuyển, cấp phó. Đến dự kỳ thi có Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi huyện.
 
Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Phòng kinh tế tài chính- Văn phòng UBND tỉnh cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 bà con cử tri xã Trà Vong
 
Công an tỉnh Tây đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thị trấn năm 2018.
 
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tân Biên: kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cựcTin tức sự kiệnTinTân Biên: kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực/PublishingImages/2018-11/IMG_2758_Key_15112018172709.JPG
UBND huyện Tân Biên đã tổ chức họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
11/15/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
 Lãnh đạo huyện Tân Biên thăm, tặng quà các đơn vị LLVT làm công tác vận động quần chúng đợt 2 năm 2018.Tin tức sự kiệnTin Lãnh đạo huyện Tân Biên thăm, tặng quà các đơn vị LLVT làm công tác vận động quần chúng đợt 2 năm 2018./PublishingImages/2018-11/IMG_2765_Key_15112018173005.JPG
Ban chỉ đạo công tác dân vận huyện Tân Biên  thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đại đội 105 huyện Tân Biên, Đồn biên phòng Lò Gò đang làm công tác vận động quần chúng đợt năm 2018 tại xã Hòa Hiệp.
11/15/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
 Tân Biên: Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt namTin tức sự kiệnTin Tân Biên: Họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam/PublishingImages/2018-11/IMG_2778_Key_15112018173236.JPG
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên đã tổ chức họp mặt cán bộ làm công tác mặt trận huyện qua các thời kỳ và cán bộ làm công tác mặt trận ở các xã thị trấn trong huyện
11/15/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
TÂN BIÊN TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN NĂM 2018Tin tức sự kiệnTinTÂN BIÊN TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN NĂM 2018/PublishingImages/2018-11/ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG PBT HU, CT HDND HUYEN TRAO HOA DONG VIEN 3 THI SINH_Key_12112018070615.jpg
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân huyện Tân Biên, tổ chức Thi tuyển chức danh phó trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2018. Đây là lần đầu huyện Tân Biên tổ chức thi tuyển, cấp phó. Đến dự kỳ thi có Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi huyện
11/12/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
LLVT huyện Tân Biên tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" 2018Tin tức sự kiệnTinLLVT huyện Tân Biên tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" 2018/PublishingImages/2018-11/1_Key_09112018160319.bmp
Ban chỉ huy quyân sự huyện Tân Biên phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy, Công an huyện đã tổ chức sinh hoạt "Ngày pháp luật" cho các bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và dân quân, tự vệ các cơ quan nông- lâm trường trên địa bàn huyện
11/9/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên:  Ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt II năm 2018Tin tức sự kiệnTinTân Biên:  Ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt II năm 2018/PublishingImages/2018-11/IMG_2727_Key_09112018161628.JPG
Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác vận động quần chúng các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên đã đồng loạt ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2018.
11/9/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
TÂN BIÊN TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN NĂM 2018Tin tức sự kiệnTinTÂN BIÊN TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN NĂM 2018/PublishingImages/2018-11/ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG PBT HU, CT HDND HUYEN TRAO HOA DONG VIEN 3 THI SINH_Key_09112018080207.jpg
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân huyện Tân Biên, tổ chức Thi tuyển chức danh phó trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện năm 2018. Đây là lần đầu huyện Tân Biên tổ chức thi tuyển, cấp phó. Đến dự kỳ thi có Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi huyện.
11/9/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cư tri xã Trà VongTin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cư tri xã Trà Vong/PublishingImages/2018-11/IMG_2713_Key_08112018170450.JPG
 Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Phòng kinh tế tài chính- Văn phòng UBND tỉnh  cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 bà con cử tri xã Trà Vong
11/8/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
 Công an tỉnh Tây Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố huyện Tân Biên năm 2018Tin tức sự kiệnTin Công an tỉnh Tây Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố huyện Tân Biên năm 2018/PublishingImages/2018-11/IMG_2718_Key_08112018170801.JPG
Công an tỉnh Tây đã bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thị trấn năm 2018.
11/8/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS vòng huyện năm học 2018-2019Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS vòng huyện năm học 2018-2019/PublishingImages/2018-11/IMG_2723_Key_08112018171124.JPG
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
11/8/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cư tri xã Thạnh BắcTin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cư tri xã Thạnh Bắc/PublishingImages/2018-11/IMG_2706_Key_07112018170623.JPG
Tại xã Thạnh Bắc, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm: Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Phòng kinh tế tài chính- Văn phòng UBND tỉnh  cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri trong xã
11/7/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
 Trao tặng huy hiệu  Đảng cho 2 đảng viên thị trấn Tân BiênTin tức sự kiệnTin Trao tặng huy hiệu  Đảng cho 2 đảng viên thị trấn Tân Biên/PublishingImages/2018-11/IMG_2711_Key_07112018170943.JPG
Tại Đảng ủy thị trấn Tân Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Trỗi - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đã đến dự lễ và trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên trong  Đảng bộ.
11/7/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Tân Phong   Tin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Tân Phong   /PublishingImages/2018-11/IMG_2709_Key_07112018172531.JPG
Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 80 bà con cử tri xã Tân Phong
11/7/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019/PublishingImages/2018-11/IMG_2696_Key_07112018055649.JPG
Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành khám tuyển sức khỏe  nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
11/7/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Tân BìnhTin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Tân Bình/PublishingImages/2018-11/IMG_2697_Key_07112018055853.JPG
Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh - Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 100 bà con cử tri xã Tân Bình
11/7/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
​  Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri thị trấn Tân BiênTin tức sự kiệnTin​  Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Biên/PublishingImages/2018-11/IMG_2688_Key_06112018060138.JPG
Tại hội trường UBND thị trấn Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm: Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 100 bà con cử tri trên địa bàn thị trấn
11/6/2018 7:00 AMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Thạnh BìnhTin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND tỉnh, huyện: Tiếp xúc cử tri xã Thạnh Bình/PublishingImages/2018-11/IMG_2675_Key_06112018052949.JPG
Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm: Ông Trần Văn Chiến - phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh - phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 80 bà con cử tri xã Thạnh Bình
11/6/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cư tri xã Mỏ CôngTin tức sự kiệnTinĐại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cư tri xã Mỏ Công/PublishingImages/2018-11/IMG_2679_Key_06112018053356.JPG
Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đức - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh, ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Phòng kinh tế tài chính - Văn phòng UBND tỉnh  cùng với tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 bà con cử tri xã Mỏ Công
11/6/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
 Tân Biên: Triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt II năm 2018Tin tức sự kiệnTin Tân Biên: Triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt II năm 2018/PublishingImages/2018-11/IMG_2685_Key_06112018053629.JPG
Ban chỉ đạo liên ngành làm công tác dân vận huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 2 năm 2018
11/6/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Ở CƠ SỞ NĂM 2018Tin tức sự kiệnTin KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HỘI NGƯỜI CAO TUỔI Ở CƠ SỞ NĂM 2018/PublishingImages/2018-11/TAN BIEN BOI DUONG NGHIEP VU CHO CB HOI NGUOI CAO TUOI CO SO 2018 108_Key_05112018143514.jpg
Ngày 05/11/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Biên phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội là Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội Người cao tuổi 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
11/5/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
 Phó bí thư Huyện ủy Tân Biên: Trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thànhHoạt động của lãnh đạoTin Phó bí thư Huyện ủy Tân Biên: Trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên lão thành/PublishingImages/2018-11/IMG_2659_Key_02112018075807.JPG
Đồng chí Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã đến dự lễ và trao huy hiệu 45 tuổi đảng đảng viên lão thành.
11/2/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
 Tân Biên: Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện  (Khoá XI)Tin tức sự kiệnTin Tân Biên: Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện  (Khoá XI)/PublishingImages/2018-10/IMG_2596_Key_26102018161857.JPG
Thường trực HĐND huyện Tân Biên tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XI
10/26/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
 Tân Biên: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sởTin tức sự kiệnTin Tân Biên: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở/PublishingImages/2018-10/IMG_2591_Key_22102018094912.JPG
Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Biên phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng năm 2018 cho hơn 100 Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở thuộc các đảng ủy cơ sở trong toàn huyệ
10/22/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
 Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủyTin tức sự kiệnTin Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy/PublishingImages/2018-10/IMG_2573_Key_20102018073116.JPG
Tại hội trường Huyện ủy Tân Biên, Văn Phòng Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Văn phòng Cấp ủy (18/10/1930-18/10/2018).
10/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Tân Biên họp thường kỳ tháng 10.2018Tin tức sự kiệnTinUBND huyện Tân Biên họp thường kỳ tháng 10.2018/PublishingImages/2018-10/IMG_2563_Key_20102018073619.JPG
UBND huyện Tân Biên đã tổ chức phiên họp thường kỳ; nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10.2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm
10/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ QS-QP quý III năm 2018Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Sơ kết thực hiện nhiệm vụ QS-QP quý III năm 2018/PublishingImages/2018-10/IMG_2572_Key_20102018074429.JPG
Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị giao ban sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý III  năm 2018
10/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
 Tân Biên: Giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai.Tin tức sự kiệnTin Tân Biên: Giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai./PublishingImages/2018-10/IMG_2555_Key_15102018183251.JPG
Ban pháp chế HĐND huyện Tân Biên cùng với các ngành liên quan trong huyện do ông Nguyễn Ngọc Trỗi – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai
10/15/2018 7:00 PMNoĐã ban hành
Tập huấn kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và học sinh Trường THCS Thiện Ngôn huyện Tân Biên.Tin tức sự kiệnTinTập huấn kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và học sinh Trường THCS Thiện Ngôn huyện Tân Biên./PublishingImages/2018-10/IM- 201_Key_15102018183545.jpg
Chi Đoàn 114 (Đội cảnh sát phòng cháy- chữa cháy khu vực Tân Châu- Tân Biên) ) đã tổ chức tập huấn kỹ năng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho giáo viên và hơn 300 học sinh trong nhà trường
10/15/2018 7:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019/PublishingImages/2018-10/IMG_2557_Key_15102018183755.JPG
 Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị xét tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019.
10/15/2018 7:00 PMNoĐã ban hành
HĐND huyện Tân Biên: Giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai tại Tòa án nhân dân huyện.Tin tức sự kiệnTinHĐND huyện Tân Biên: Giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai tại Tòa án nhân dân huyện./PublishingImages/2018-10/IMG_2560_Key_15102018185948.JPG
Ban pháp chế HĐND huyện Tân Biên cùng với các ngành liên quan trong huyện  đã có buổi giám sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự về đất đai tại Tòa án nhân dân huyện
10/15/2018 7:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next