Tin tức - Tin tức sự kiện
 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Biên đã bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018
 
Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị đột xuất triển khai các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ đại biểu Hội đồng nhân dân và nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch các cấp huyện Tân Biên.
 
Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên đã có buổi giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
 
Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên đã đến khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Mỏ Công trước và sau kỳ họp thứ 5
 
Công an huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018.
 
Ban dân vận Huyện ủy Tân Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018
 
UBND tỉnh Tây Ninh cùng với Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
 
Trên địa bàn ấp Thạnh Hiệp và ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên đã sảy ra 3 trận mưa giông, lốc xoáy vào các buổi chiều và buồi tối làm thiệt hại nhiều về tài sản.
 
Ban pháp chế HĐND huyện Tân Biên cùng với các ngành liên quan đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam năm 2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tân Biên: Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018NewTin tức sự kiệnTinTân Biên: Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018/PublishingImages/2018-05/1_Key_24052018162323.bmp
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Biên đã bế  giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018
5/24/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên: Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6 (Khóa XII).NewTin tức sự kiệnTinBan Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên: Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW6 (Khóa XII)./PublishingImages/2018-05/IMG_1520_Key_24052018150033.JPG
Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị đột xuất triển khai các kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
5/24/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân và nữ lãnh đạo quản lý các cấp.NewTin tức sự kiệnTinTân Biên: Tập huấn nâng cao năng lực cho nữ Đại biểu Hội đồng nhân dân và nữ lãnh đạo quản lý các cấp./PublishingImages/2018-05/IMG_1517_Key_24052018100921.JPG
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho  nữ đại biểu Hội đồng nhân dân  và nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch các cấp  huyện Tân Biên.
5/24/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện.Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện./PublishingImages/2018-05/IMG_1507_Key_23052018200226.JPG
Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên  đã có buổi giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
5/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
HĐND huyện Tân Biên: Khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Mỏ Công.Tin tức sự kiệnTinHĐND huyện Tân Biên: Khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Mỏ Công./PublishingImages/2018-05/IMG_1497_Key_23052018200451.JPG
Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên  đã đến khảo sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Mỏ Công trước và sau kỳ họp thứ 5
5/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
Công an Tân Biên: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018.Tin tức sự kiệnTinCông an Tân Biên: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018./PublishingImages/2018-05/IMG_1508_Key_23052018195817.JPG
Công an huyện Tân Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018.
5/23/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018Tin tức sự kiệnTinTân Biên: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018/PublishingImages/2018-05/1_Key_21052018081133.bmp
Ban dân vận Huyện ủy Tân Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2018
5/21/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Tây Ninh: Mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế đa dang sinh họcTin tức sự kiệnTinTây Ninh: Mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế đa dang sinh học/PublishingImages/2018-05/IMG_1466_Key_21052018081450.JPG
UBND tỉnh Tây Ninh cùng với Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
5/21/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên: Lốc xoáy làm thiệt hại hơn 2 tỷ đồngTin tức sự kiệnTinTân Biên: Lốc xoáy làm thiệt hại hơn 2 tỷ đồng/PublishingImages/2018-05/2_Key_17052018172145.jpg
Trên địa bàn ấp Thạnh Hiệp và ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên đã sảy ra 3 trận mưa giông, lốc xoáy vào các buổi chiều và buồi tối làm thiệt hại nhiều về tài sản.
5/17/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
HĐND huyện Tân Biên: Giám sát việc thi hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam.Tin tức sự kiệnTinHĐND huyện Tân Biên: Giám sát việc thi hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam./PublishingImages/2018-05/IMG_1449_Key_17052018152021.JPG
Ban pháp chế HĐND huyện Tân Biên cùng với các ngành liên quan  đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam năm 2017
5/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lãnh đạo huyện Tân Biên thăm, mừng sinh nhật các mẹ VNAHTin tức sự kiệnTinLãnh đạo huyện Tân Biên thăm, mừng sinh nhật các mẹ VNAH/PublishingImages/2018-05/IMG_1455_Key_17052018152549.JPG
Huyện Tân Biên đã tổ chức 2 đoàn n đã đến thăm, mừng sinh nhật các mẹ Việt Nam anh hùng.
5/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Tân Biên: Họp thường kỳ tháng 5.2018Tin tức sự kiệnTinUBND huyện Tân Biên: Họp thường kỳ tháng 5.2018/PublishingImages/2018-05/IMG_1440_Key_17052018152805.JPG
UBND huyện Tân Biên đã tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tháng 6.2018.
5/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thẩm định xã Mỏ Công đạt chuẩn 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTMTinThẩm định xã Mỏ Công đạt chuẩn 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM/PublishingImages/2018-05/1_Key_17052018153351.bmp
Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Tây ninh gồm các sở, ngành liên quan đã có buổi thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM tại xã Mỏ Công
5/17/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TÂN BIÊN TỔ CHỨC TRỒNG CÂY NHÂN NGÀY 19/5Tin tức sự kiệnTinHỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TÂN BIÊN TỔ CHỨC TRỒNG CÂY NHÂN NGÀY 19/5/PublishingImages/2018-05/PHU NU TAN BIEN TO CHUC TRONG CAY VA HOA NHAN NGAY SINH NHAT BAC 19_Key_16052018141251.5 007_Key_16052018141251.jpg
Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5/1890 – 19/5/2018, Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Hội LHPN Tân Biên tổ chức lễ trồng cây và hoa tại khuôn viên Bia Tưởng niệm Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Tham gia lễ trồng cây có 11 các cấp Hội Liên Hiệp phụ nữ xã, thị trấn và Hội phụ nữ Công an huyện
5/16/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Hội đồng nhân dân Tân Phong tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họpTin tức sự kiệnTinHội đồng nhân dân Tân Phong tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp/PublishingImages/2018-05/1_Key_14052018091021.jpg
Thường trực HĐND xã Tân Phong vừa tổ chức Hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018
5/14/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thị trấn Tân Biên ra quân thực hiện Mô hình "tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đảm bảo TTATGT".Tin tức sự kiệnTinThị trấn Tân Biên ra quân thực hiện Mô hình "tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đảm bảo TTATGT"./PublishingImages/2018-05/IMG_1378_Key_06052018191237.JPG
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị trấn Tân Biên cùng với Ủy ban nhân dân thị trấn đã ra quân thực hiện Mô hình "Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đảm bảo Trật tự, An toàn giao thông"
5/6/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Công đoàn cơ sở văn phòng Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh giao lưu VHVN-TDTT với các Công đoàn cơ sở huyện Tân BiênTin tức sự kiệnTinCông đoàn cơ sở văn phòng Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh giao lưu VHVN-TDTT với các Công đoàn cơ sở huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-05/IMG_1381_Key_06052018191536.JPG
Công đoàn cơ sở văn phòng Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, Thể dục Thể thao
5/6/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên: Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân BìnhTin tức sự kiệnTinTân Biên: Trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Tân Bình/PublishingImages/2018-05/IMG_4831_Key_06052018191837.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên cùng với Ủy ban nhân dân xã Tân Bình đã tổ chức trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tong xã
5/6/2018 8:00 PMNoĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh: Trao tặng huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi đảng cho đảng viên huyện Tân BiênHoạt động của lãnh đạoTinLãnh đạo tỉnh: Trao tặng huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi đảng cho đảng viên huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-05/IMG_1368_Key_02052018160324.JPG
 Trao huy hiệu 60, 55, 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên xã Thạnh Tây và xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên) đợt 3/2/2018
5/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên trao tặng huy hiệu  50 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên lão thànhTin tức sự kiệnTinTân Biên trao tặng huy hiệu  50 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên lão thành/PublishingImages/2018-05/IMG_1373_Key_02052018160644.JPG
Đồng chí Đặng Văn Nghĩa- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã đến dự lễ và trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên lão thành
5/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Tân Biên tổ chức lễ hội kỳ yên đền thờ quan lớn Trà VongTin tức sự kiệnTinTân Biên tổ chức lễ hội kỳ yên đền thờ quan lớn Trà Vong/PublishingImages/2018-05/IMG_5288_Key_02052018161858.JPG
UBND xã Trà Vong cùng với Ban quản lý lăng mộ Quan lớn Trà Vong đã tổ chức khai mạc lễ hội kỳ yên đền thờ quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản.
5/2/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Văn phòng Trung ương Đảng viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đồi 82Hoạt động của lãnh đạoTinVăn phòng Trung ương Đảng viếng nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đồi 82/PublishingImages/2018-04/IMG_1362_Key_29042018181552.JPG
Đoàn công tác Văn phòng Trung ưởng Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia (đồi 82).
4/29/2018 7:00 PMNoĐã ban hành
Tỉnh ủy Tây Ninh: Mừng thọ cho đảng viên 90 tuổi tại huyện Tân BiênHoạt động của lãnh đạoTinTỉnh ủy Tây Ninh: Mừng thọ cho đảng viên 90 tuổi tại huyện Tân Biên/PublishingImages/2018-04/IMG_1336_Key_28042018093051.JPG
Đồng Chí Võ Văn Sớm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  đã đến mừng thọ cho Đảng viên Hứa Văn Thông 90 tuổi tại khu phố 6, thị trấn Tân Biên
4/28/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
HĐND xã Tân Phong giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trườngTin tức sự kiệnTinHĐND xã Tân Phong giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường/PublishingImages/2018-04/11_Key_28042018051516.jpg
Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tân Phong  đã giám sát công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIVTin tức sự kiệnTinĐại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Tân Biên trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2018-04/Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc_Key_28042018051836.jpg
Ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với 294 cử tri đại diện cho các cơ quan, ban ngành huyện Tân Biên và các xã Thạnh Tây, Thạnh Bình, Hòa Hiệp, Thị trấn Tân Biên; Trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên khen thưởng đột xuất cho 4 cá nhân đã có thành tích truy bắt kẻ trộm Tin tức sự kiệnTinTân Biên khen thưởng đột xuất cho 4 cá nhân đã có thành tích truy bắt kẻ trộm /PublishingImages/2018-04/image (3)_Key_28042018053415.jpg
Công an huyện Tân Biên cùng với Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức trao tặng giấy khen và phần thưởng đột xuất của chủ tịch UBND huyện cho 4 cá nhân đã có thành tích truy bắt kẻ trộm cắp tài sản
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên: Thăm, tặng quà các mẹ VNAH và thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn huyệnHoạt động của lãnh đạoTinTân Biên: Thăm, tặng quà các mẹ VNAH và thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn huyện/PublishingImages/2018-04/IMG_1328_Key_28042018053829.JPG
Đồng Chí Lê Thiện Hồ- Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên cùng lãnh đạo Phòng Lao động Thương Binh & Xã hội huyện và lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn huyện
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Tân Biên, Châu Thành: Viếng nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia (đồi 82)Tin tức sự kiệnTinTân Biên, Châu Thành: Viếng nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia (đồi 82)/PublishingImages/2018-04/IMG_1333_Key_28042018054122.JPG
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBND, UBMTTQVN cùng các Ban ngành đoàn thể huyện Tân Biên,  huyện Châu Thành  đã đến viếng nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia (đồi 82).
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các đối tượng chính sách huyện Tân Biên.Tin tức sự kiệnTinLãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các đối tượng chính sách huyện Tân Biên./PublishingImages/2018-04/IMG_1344_Key_28042018054401.JPG
Đồng Chí Võ Văn Sớm- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Huyện ủy Tân Biên đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
Hội nông dân huyện Tân Biên: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ  2018 - 2023Tin tức sự kiệnTinHội nông dân huyện Tân Biên: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ  2018 - 2023/PublishingImages/2018-04/IMG_1351_Key_28042018055633.JPG
Hội nông dân huyện Tân Biên đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI  (nhiệm kỳ 2018-2023).
4/28/2018 6:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next