Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KT-VHXH-ANQP quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019Xã Thạnh BìnhBài viếtBáo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KT-VHXH-ANQP quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019090253.jpg
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KT-VHXH-ANQP quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019
3/5/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2349.pdf

Thống kê công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã năm 2019Xã Thạnh BìnhBài viếtThống kê công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019085737.jpg
Thống kê công tác quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã năm 2019
3/1/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2347.pdf

Thông tin bộ máy hành chính của xã Thạnh Bình cung cấp vào cổng thông tin điện tử của xã năm 2019Xã Thạnh BìnhBài viếtThông tin bộ máy hành chính của xã Thạnh Bình cung cấp vào cổng thông tin điện tử của xã năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019090556.jpg
Thông tin bộ máy hành chính của xã Thạnh Bình cung cấp vào cổng thông tin điện tử của xã năm 2019
3/1/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2350.pdf

Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiênĐịa giới hành chính, điều kiện tự nhiên/PublishingImages/2019-02/Capture_Key_26022019112434.PNG
Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên
2/26/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

I. Vị trí địa lý:

Xã Hòa Hiệp là một xã thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thuộc vùng đông nam bộ có vị trí địa lý như sau:

- Bắc giáp xã Tân Bình huyện Tân Biên.

- Nam giáp xã Phước Vinh huyện Châu Thành.

- Tây giáp Campuchia.

- Đông giáp xã Thanh Tây huyện Tân Biên.

- Xã Hòa Hiệp gồm có 04 ấp: Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi.


1.PNG

Bản đồ địa giới hành chính xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

II. Địa Hình:

- Xã Hòa Hiệp có địa hình bằng phẳng mang tính chuyển tiếp giữa đồng bằng miền Tây Nam Bộ với Miền Đông Nam bộ. Độ dốc <3%, độ cao trung bình so với mực nước biển là 10-15m.

III. Khí hậu:

- Khí hậu xã Hòa Hiệp mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.

- Lượng mưa: lượng mưa trung bình đạt 1.800 mm và chia làm 2 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô).

- Độ ẩm trung bình năm: 85,8%.


GIỚI THIỆU XÃ HÒA HIỆP - HUYỆN TÂN BIÊNBài viếtGIỚI THIỆU XÃ HÒA HIỆP - HUYỆN TÂN BIÊN/PublishingImages/2019-02/Capture_Key_26022019104810.PNG
2/26/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019Xã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019091629.jpg
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
1/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2351.pdf

kế hoạch công tác phổ biên, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Thanh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtkế hoạch công tác phổ biên, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Thanh Bình/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019091020.jpg
kế hoạch công tác phổ biên, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn xã Thanh Bình
1/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2352.pdf

Sơ đồ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông các thủ tục hành chính tại UBND xã Thạnh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtSơ đồ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông các thủ tục hành chính tại UBND xã Thạnh Bình/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019092143.jpg
Sơ đồ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liện thông các thủ tục hành chính tại UBND xã Thạnh Bình
1/31/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2353.pdf

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019Xã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019/PublishingImages/2019-05/newsdefault_jpg_Key_02052019090910.jpg
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
1/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien2348.pdf

QĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtQĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018111422.jpg
QĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien0469.pdf

Biên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtBiên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018111802.jpg
Biên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0470.pdf

Tờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtTờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112033.jpg
Tờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0471.pdf

Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa HiệpBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112558.jpg
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

Capture2.PNG


File đính kèm: HH0472.pdfCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Hòa HiệpBài viếtCơ cấu tổ chức Ủy Ban nhân dân xã Hòa Hiệp/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112833.jpg
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hànhso_do_thuong_lan.bmpCapture1.PNG


File đính kèm: HH0473.pdf


Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBiểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018113054.jpg
Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0474.pdf

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018113327.jpg
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chỉ tiết tại đây: HH0475.pdf

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115030.jpg
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0476.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019Xã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115447.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0477.pdf

Báo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Xã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115721.jpg
Báo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0478.pdf


THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)Xã Thạnh BìnhBài viếtTHÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_28062018153051.jpg
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN
6/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110224.jpg
BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtSƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110832.jpg
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018100452.jpg
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
6/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtXÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018090609.jpg
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtKẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095010.jpg
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtQUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095817.jpg
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG TIN LIÊN HỆTHÔNG TIN LIÊN HỆ/PublishingImages/2019-02/Capture_Key_26022019112023.PNG
1/1/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

XÃ HÒA HIỆP - HUYỆN TÂN BIÊN - TỈNH TÂY NINH

 

Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Số điện thoại: 0276. 3871906

- E-mail: ubndhoahiep-tp@tayninh.gov.vnTin tức hoạt độngTin tức hoạt động/PublishingImages/2019-02/Capture_Key_26022019112551.PNG
Tin tức hoạt động
1/1/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Quy hoạch phát triểnQuy hoạch phát triển/PublishingImages/2019-02/Capture_Key_26022019112731.PNG
Quy hoạch phát triển
1/1/2018 12:00 PMNoĐã ban hànhSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân Phong/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã
12/15/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtp4.pdf

1 - 30Next