Nông thôn mới - Xã Hòa Hiệp
 
QĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
 
Biên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018
 
Tờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018
 
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp
 
Danh Sách các cán bộ lãnh đạo Đảng bộ xã, Lãnh Đạo HĐND, Lãnh đạo UBND xã
 
Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 
Báo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
QĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtQĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018111422.jpg
QĐ về việc ban hành kế hoạch về một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: TanBien0469.pdf

Biên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtBiên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018111802.jpg
Biên Bản Họp đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thông năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0470.pdf

Tờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018Xã Hòa HiệpBài viếtTờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112033.jpg
Tờ Trình về việc thẩm tra, đề nghị xét, công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới - Tiêu chí 8 năm 2018
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0471.pdf

Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa HiệpXã Hòa HiệpBài viếtQuy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112558.jpg
Quy Trình Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0472.pdf

Danh Sách các cán bộ lãnh đạo Đảng bộ xã, Lãnh Đạo HĐND, Lãnh đạo UBND xãXã Hòa HiệpBài viếtDanh Sách các cán bộ lãnh đạo Đảng bộ xã, Lãnh Đạo HĐND, Lãnh đạo UBND xã/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018112833.jpg
Danh Sách các cán bộ lãnh đạo Đảng bộ xã, Lãnh Đạo HĐND, Lãnh đạo UBND xã
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0473.pdf

Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBiểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018113054.jpg
Biểu tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí số 8 xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0474.pdf

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018113327.jpg
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện Tiêu chí 8 nông thôn mới năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chỉ tiết tại đây: HH0475.pdf

Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhXã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115030.jpg
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới - tiêu chí 8 năm 2018 của xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0476.pdf

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019Xã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115447.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0477.pdf

Báo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Xã Hòa HiệpBài viếtBáo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2018-12/newsdefault_jpg_Key_17122018115721.jpg
Báo cáo kết quả thực hiện CHương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
12/17/2018 12:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây: HH0478.pdf

THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)Xã Thạnh BìnhBài viếtTHÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN (NĂM 2018)/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_28062018153051.jpg
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN
6/28/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110224.jpg
BÁO CÁO SỐ 132/BC-UBND, NGÀY 02/05/2018, BÁO CÁO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtSƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018110832.jpg
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CCMCLT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
UBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtUBND XÃ THẠNH BÌNH: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018100452.jpg
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KT-VHXH-ANQP QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
6/6/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtXÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN: THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018090609.jpg
THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNHXã Thạnh BìnhBài viếtKẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095010.jpg
KẾ HOẠCH SỐ 16/KH-HĐPH, NGÀY 08/02/2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ CẬP, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THẠNH BÌNH
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018Xã Thạnh BìnhBài viếtQUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018/PublishingImages/2018-06/newsdefault_jpg_Key_06062018095817.jpg
QUYẾT ĐỊNH  SỐ 178/QĐ-UBND, NGÀY 26/12/2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018
6/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Tân Phong/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã
12/15/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtp4.pdf

Tở trình số 173/TTr-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtTở trình số 173/TTr-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017080447.jpg
Bổ sung, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF.pdf

THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊNXã Thạnh BìnhBài viếtTHÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH, HUYỆN TÂN BIÊN/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017081328.jpg
THÔNG TIN BỘ MÁY HÀNH CHÍNH CỦA XÃ THẠNH BÌNH
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch số 27/KH-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch số 27/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017081741.jpg
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(2).pdf

Địa giới hành chính xã Thạnh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtĐịa giới hành chính xã Thạnh Bình/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017082350.jpg
Địa giớ hành chính xã Thạnh Bình
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(3).pdf

Kế hoạch số 09/KH-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtKế hoạch số 09/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017082646.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội xã Thạnh Bình năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(4).pdf

Báo cáo số 154/BC-UBNDXã Thạnh BìnhBài viếtBáo cáo số 154/BC-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017083137.jpg
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN năm 2017 và phương hướng năm 2018
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(5).pdf

Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Thạnh BìnhXã Thạnh BìnhBài viếtSơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã Thạnh Bình/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017083935.jpg
Sơ đồ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa xã
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(6).pdf

Kế hoạch số 02/KH-UBNDXã Tân PhongBài viếtKế hoạch số 02/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/FILE-20170210-2202GDR9JMWKU19F_Key_15122017085102.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
12/15/2017 9:00 AMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF(7).pdf

Địa giớ hành chính xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtĐịa giớ hành chính xã Tân Phong/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017161037.jpg
Địa giớ hành chính xã
12/14/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDF(9)tp.pdf

Kế hoạch số 48/KH-UBNDXã Tân PhongBài viếtKế hoạch số 48/KH-UBND/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142058.jpg
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDF.pdf

Tờ trình số 182/TTr-UBNDXã Tân PhongBài viếtTờ trình số 182/TTr-UBND/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142458.jpg
Bổ sung, cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (trong tiêu chí 8.4)
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đâyScaned_PDFtp1.pdf

Thông tin bộ máy hành chính xã Tân PhongXã Tân PhongBài viếtThông tin bộ máy hành chính xã Tân Phong/PublishingImages/2017-12/dong-lua-sang-som_Key_14122017142747.jpg
Thông tin bộ máy hành chính xã Tân Phong
12/14/2017 3:00 PMNoĐã ban hành

​Xem chi tiết tại đây Scaned_PDFtp3.pdf

1 - 30Next