Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
22
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
105/2017/QĐ-UBND27/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân BiênUBND huyện
 
203/2017/QĐ-UBND24/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân BiênUBND huyện
 
302/2017/QĐ-UBND21/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân BiênUBND huyện
 
401/2017/QĐ-UBND20/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân BiênUBND huyện
 
502/2016/QĐ-UBND21/07/2016Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Tân Biên ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
UBND huyện
 
653/2015/QĐ-UBND09/10/2015Nguyễn Mạnh Hùng
 
733/2015/TT-BCA20/07/2015Trần Đại Quang
 
8175/QĐ-UBND26/01/2015Chủ tịch UBND huyện
 
901/2014/NQ-HĐND27/06/2014Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
 
1002 /2014/NQ-HĐND 27/06/2014Chủ thich HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
 
1143/2014/NĐ-CP 15/05/2014Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
 
1222/2014/TT-BTNMT05/05/2014Bùi Cách Tuyến
 
1317/2014/TT-BTNMT21/04/2014Nguyễn Mạnh Hiển
 
14155 /QĐ-UBND19/02/2014Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thông
 
1560/2013/QĐ-UBND19/12/2013Phó Chủ tịch:Huỳnh Văn Quang
 
1645/2013/QH13 29/11/2013Chủ tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng
 
1781/2013/NĐ-CP19/07/2013Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa