Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
32
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2018/NQ-HĐND27/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021UBND huyện
 
201/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021UBND huyện
 
302/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh SơnUBND huyện
 
403/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị ThanhUBND huyện
 
504/NQ-HĐND26/08/2018xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đoàn Thị Minh ThanhUBND huyện
 
605/NQ-HĐND26/08/2018xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn GheUBND huyện
 
706/NQ-HĐND26/08/2018Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018UBND huyện
 
811/NQ-HĐND15/03/2018Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017UBND huyện
 
9177/QĐ-UBND31/01/2018Ban hành Quy trình tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Tân BiênUBND huyện
 
1005/2017/QĐ-UBND27/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân BiênUBND huyện
 
1103/2017/QĐ-UBND24/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân BiênUBND huyện
 
1202/2017/QĐ-UBND21/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân BiênUBND huyện
 
1301/2017/QĐ-UBND20/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân BiênUBND huyện
 
14số 05/2016/NQ-HĐND16/12/2016Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017UBND huyện
 
1502/2016/QĐ-UBND21/07/2016Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Tân Biên ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
UBND huyện
 
1653/2015/QĐ-UBND09/10/2015Nguyễn Mạnh Hùng
 
1733/2015/TT-BCA20/07/2015Trần Đại Quang
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa