Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
35
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2019/QĐ-UBND17/07/2019Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tân Biên.UBND huyện
 
212/NQ-HĐND21/06/2019Nghị Quyết về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018UBND huyện
 
313/NQ-HĐND21/06/2019Về kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Tân BiênUBND huyện
 
401/2018/NQ-HĐND27/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021UBND huyện
 
501/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021UBND huyện
 
602/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh SơnUBND huyện
 
703/NQ-HĐND26/08/2018Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị ThanhUBND huyện
 
804/NQ-HĐND26/08/2018xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Đoàn Thị Minh ThanhUBND huyện
 
905/NQ-HĐND26/08/2018xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn GheUBND huyện
 
1006/NQ-HĐND26/08/2018Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018UBND huyện
 
1111/NQ-HĐND15/03/2018Về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2017UBND huyện
 
12177/QĐ-UBND31/01/2018Ban hành Quy trình tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Tân BiênUBND huyện
 
1305/2017/QĐ-UBND27/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân BiênUBND huyện
 
1403/2017/QĐ-UBND24/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân BiênUBND huyện
 
1502/2017/QĐ-UBND21/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân BiênUBND huyện
 
1601/2017/QĐ-UBND20/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân BiênUBND huyện
 
17số 05/2016/NQ-HĐND16/12/2016Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017UBND huyện
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa