LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TÂN BIÊN

1. Ông Đặng Văn Ngĩa 

         00edd5998d476b193256.jpg

          Chức vụ:  Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0918107072

          Thư điện tử: nghiadv@tayninh.gov.vn

          Nhiệm vụ:

         Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công việc của UBND huyện, của các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn.

          Trực tiếp chỉ đạo các công việc như sau:

- Chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; trực tiếp điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước huyện, quyết định danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản hàng năm, trung hạn và dài hạn.

- Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác biên giới; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện giải pháp có tính chất đột phá trên tất cả các lĩnh vực của huyện.

          - Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp; xây dựng chính quyền; cải cách hành chính; dân vận chính quyền; nhân quyền, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân; công tác đảm bảo an toàn giao thông; thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

 - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Biên, các sở, ngành tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, 02 ban HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc tỉnh trú đóng trên địa bàn huyện.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan

- Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Phụ trách Thị trấn Tân Biên và các xã: Tân Lập, Thạnh Bình, Thạnh Bắc.


2. Ông Nguyễn Ngọc Trỗi

          Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0907660767 

          Thư điện tử:troinn@tayninh.gov.vn

           Nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, là người phát ngôn của UBND huyện đối với các cơ quan thông tin - truyền thông. Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

          Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau:

          - Lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.

          - Lĩnh vực thuế, kho bạc Nhà nước.

         - Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải, quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn, xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực; công tác thống kê.

         - Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, nước sạch nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn, kinh tế trang trại nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

         - Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; công tác thanh niên, phụ nữ và bình đẳng giới, dân chủ cơ sở.

        - Công tác xóa đói, giảm nghèo, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề và các vấn đề xã hội.

        - Lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư, cụm công nghiệp.

        - Lĩnh vực khoa học và công nghệ.

       - Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán hàng gian, hàng giả; hoạt động thương mại biên giới.

       - Các Ban chỉ đạo theo sự phân công.

       - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

       Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan

       Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Khuyến nông -  chăn nuôi Thú ý - Bảo vệ thực vật, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê, Ban quản lý các bến, bãi huyện, Ban Quản lý chợ, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Quỹ tín dụng nhân dân, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng trú đóng trên địa bàn huyện.

        - Phụ trách các xã: Tân Bình, Thạnh Tây, Trà Vong.

3. Bà Đoàn Thị Minh Thanh 

          Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0918746955

          Thư điện tử: thanhdtm@tayninh.gov.vn

          Nhiệm vụ:          

          Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

          - Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, phân giới cắm mốc, địa giới hành chính.

          - Công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

          - Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, khuyến học.

          - Lĩnh vực Văn hóa và thông tin, truyền thanh, Thể thao, du lịch, di tích lịch sử.

         - Lĩnh vực công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, Ban Tiếp công dân huyện, bưu chính viễn thông, chương trình quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

         - Công tác Dân tộc, Tôn giáo.         

        - Công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, quản lý hộ tịch, thi hành pháp luật.

        - Công tác thi hành án dân sự.

      - Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công dân. Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, làm người đại diện UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tham gia tố tụng các vụ án hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

        - Xét chọn đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ.

       - Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

        - Các Ban chỉ đạo theo sự phân công.

        - Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

        Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan

      Văn phòng HĐND và UBND huyện, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách, Chi cục Thi hành án dân sự, Điện lực, Bưu điện, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện.

         Phụ trách các xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Tân Phong.