HUYỆN ỦY TÂN BIÊN

1. Ông Trịnh Ngọc Phương

          Chức vụ: Bí thư Huyện ủy.

          Điện thoại:  0913956157

          Thư điện tử: phuongtn@tayninh.gov.vn        


THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Ông Nguyễn Văn Hồng

          Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

          Điện thoại: 0918383816

          Thư điện tử: honghdnd@tayninh.gov.vn

2. Ông Trần Hữu Nghĩa

          Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND huyện

          Điện thoại: 0918648731

          Thư điện tử: nghiahdnd@tayninh.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch HĐND huyện

          Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND huyện

          Điện thoại: 0913988870

          Thư điện tử: biennv@tayninh.gov.vn


LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TÂN BIÊN

1. Ông Đặng Văn Ngĩa 

          Chức vụ:  Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0918107072

          Thư điện tử: nghiadv@tayninh.gov.vn

          Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành chung, toàn diện các mặt hoạt động và công tác của UBND huyện, của các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Uỷ ban nhân dân các xã - thị trấn.

           Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau: Chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, công tác biên giới. Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ theo phân cấp. Phối hợp và giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với UBND tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Biên, các sở, ban nhàng, thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, 02 ban HĐND huyện, Ban Thường trực UBND Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

             Theo dõi và Chỉ đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm QLDADDTXD huyện. Phụ trách Thị trấn Tân Biên và các xã: Tân Lập, Thạnh Bình, Thạnh Bắc.

2. Ông Trần Văn Lộc 

          Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0917806836

          Thư điện tử: loctv@tayninh.gov.vn

           Nhiệm vụ:

           Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau: Lĩnh vực thuế, ngân hàng, tín dụng. Các chương trình mục tiêu quốc gia. Thu phí cơ sở hạ tầng, Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, quản lý đô thị, kiến trúc đô thị và nông thôn, xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực công tác thống kê. Lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư, cụm công nghiệp. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Lĩnh vực khóa học, công nghệ, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, điện, chương trình quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán hàng gia, hàng giả; Hoạt động thương mại biên giới. Các ban chỉ đạo theo sự phân công, Một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND huyện.

          Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Chi cục thuế, kho bạc nhà nước, Chi cục thống kê, Ban quản lý bến, bãi huyện, Ban quản lý chợ, Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực, bưu điện, Quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng trú đóng trên địa bàn huyện. Phụ trách các xã: Tân Bình, Thạnh Tây, Tân Phong.

3. Ông Lê Thiện Hồ 

          Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND Huyện

          Điện thoại: 0913822816

          Thư điện tử: holt-tanbien@tayninh.gov.vn

          Nhiệm vụ: 

          Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Giáo dục và đào tạo, khuyến học. Văn hóa và thông tin, truyền thanh, thể thao, du lịch, di tích lịch sử. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; công tác thanh niên, phụ nữ và bình đảng giới, dân chủ cơ sở. Công tác xóa đói giảm nghèo, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, phát triển ngành ngề và các vấn đề xã hội. Công tác dân tộc, tôn giáo. Công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục quốc phòng, quản lý hộ tịch, thi hành pháp luật. Công tác thi hành án dân sự...

          Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, tài nguyên và môi trường, phòng văn hóa và thông tin, phòng lao động - thương binh và xã hội, phòng Nông nghiệp - phát triển nông thôn, phòng Y tế, Đài truyền thanh, trung tâm văn hóa thể thao. Phụ trách các xã: Hòa Hiệp, Mỏ Công, Trà Vong.