Tên cơ quan


HUYỆN TÂN BIÊN – TỈNH TÂY NINH

 

Liên hệ
Địa chỉ: 99 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên

Số điện thoại: 0276. 3874210

Fax: 0276. 3745606

E-mail: ubnd-tanbien@tayninh.gov.vn

 

Địa chỉ trên bản đồ số: