Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN; ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH; NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH; VỐN ĐIỀU LỆ; NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HTXTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
2ĐĂNG KÝ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
3ĐĂNG KÝ HTXTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
4CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
5CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2Chính phủ
6TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
7ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANHTài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
8ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH Tài chính - Kế HoạchMức độ 2UBND huyện
9THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIẾU CẤP HUYỆNCông thươngMức độ 2UBND huyện
10THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thươngMức độ 2UBND huyện
11THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Công thươngMức độ 2UBND huyện
12THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANHCông thươngMức độ 2UBND huyện