Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
số 05/2016/NQ-HĐND 
Ban hành:
16/12/2016 
Người ký:
Nguyễn Văn Hồng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
23/12/2016 
Trích yếu:
Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 
Nội dung Tập tin Đính kèm: