Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
02/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/08/2018 
Người ký:
Nguyễn Văn Hồng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/08/2018 
Trích yếu:
Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn