Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
01/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/07/2019 
Người ký:
Đặng Văn Nghĩa 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/07/2019 
Trích yếu:
Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tân Biên. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: