Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
12/NQ-HĐND 
Ban hành:
21/06/2019 
Người ký:
Nguyễn Văn Hồng 
Cơ quan ban hành:
UBND huyện 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
21/06/2019 
Trích yếu:
Nghị Quyết về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018