Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
23
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
105/2017/QĐ-UBND27/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân BiênUBND huyện
 
203/2017/QĐ-UBND24/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân BiênUBND huyện
 
302/2017/QĐ-UBND21/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân BiênUBND huyện
 
401/2017/QĐ-UBND20/03/2017Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân BiênUBND huyện
 
5số 05/2016/NQ-HĐND16/12/2016Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017UBND huyện
 
602/2016/QĐ-UBND21/07/2016Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Tân Biên ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
UBND huyện
 
753/2015/QĐ-UBND09/10/2015Nguyễn Mạnh Hùng
 
833/2015/TT-BCA20/07/2015Trần Đại Quang
 
9175/QĐ-UBND26/01/2015Chủ tịch UBND huyện
 
1001/2014/NQ-HĐND27/06/2014Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
 
1102 /2014/NQ-HĐND 27/06/2014Chủ thich HĐND huyện Nguyễn Văn Hồng
 
1243/2014/NĐ-CP 15/05/2014Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng
 
1322/2014/TT-BTNMT05/05/2014Bùi Cách Tuyến
 
1417/2014/TT-BTNMT21/04/2014Nguyễn Mạnh Hiển
 
15155 /QĐ-UBND19/02/2014Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Thông
 
1660/2013/QĐ-UBND19/12/2013Phó Chủ tịch:Huỳnh Văn Quang
 
1745/2013/QH13 29/11/2013Chủ tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa