Thông tin cần biết
 
Khen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
 
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020
 
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021
 
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
 
Kết quả điểm xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
 
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
 
Người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
 
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” tháng 08 năm 2020
 
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức kỳ sát hạch công chức, viên chức để bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trưởng ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên năm 2020
 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Khen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xãktxpBài viếtKhen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_Key_23102020142336.jpg
Khen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
10/22/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong Năm; Tổng Hợp Tình Hình Công KhaiBài viếtBáo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_Key_14102020144523.jpg
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020
10/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_Key_01102020152858.jpg
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021
10/1/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtKế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_Key_01102020091124.jpg
Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021
10/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả điểm xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtKết quả điểm xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_key_01102020152858_jpg_Key_02102020220537.jpg
Kết quả điểm xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
9/16/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-09/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_Key_04092020145024.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn xét tuyển) kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
9/4/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Thông tin tuyên truyền; Thông báoBài viếtNgười dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/PublishingImages/2020-08/d3f7ffb870f599abc0e4_Key_10082020090350_jpg_Key_14082020091343.jpg
Người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
8/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” tháng 08 năm 2020hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtPhát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” tháng 08 năm 2020/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_key_14042020102258_jpg_Key_29072020125001.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật hàng tháng” tháng 08 năm 2020
7/28/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức kỳ sát hạch công chức, viên chức để bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trưởng ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức kỳ sát hạch công chức, viên chức để bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trưởng ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_23072020074410.jpg
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo, thời gian tổ chức kỳ sát hạch công chức, viên chức để bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trưởng ban Quản lý chợ và các bến bãi huyện Tân Biên năm 2020
7/23/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtQuyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_21072020131628.jpg
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
7/21/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_21072020132152.jpg
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tân Biên năm 2020
7/21/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT TRONG ĐĂNG KÝ KHAI SINHhoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtQUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT TRONG ĐĂNG KÝ KHAI SINH/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_key_14042020102258_jpg_Key_29072020124234.jpg
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT TRONG ĐĂNG KÝ KHAI SINH
7/20/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 06 Tháng Đầu Năm 2020Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 06 Tháng Đầu Năm 2020/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_14072020144605.jpg
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 06 Tháng Đầu Năm 2020
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân BiênQuyết Toán NSĐP Đã Được HĐND Phê ChuẩnBài viếtQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_02072020153522.jpg
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tân Biên
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019Dự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtNghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019/PublishingImages/2020-07/newsdefault_jpg_Key_02072020154029.jpg
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
6/24/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)Lịch công tácBài viếtTHÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)/PublishingImages/2020-06/LCT_UBND_Key_09062020082433.png
THÔNG BÁO
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên
(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)
6/8/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Phát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtPhát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020/PublishingImages/2020-06/newsdefault_jpg_Key_09062020080955.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ" năm 2020
6/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020thong tin tuyen truyen phap luatBài viếtPhát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020/PublishingImages/2020-06/newsdefault_jpg_Key_09062020081800.jpg
Phát động tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật  hàng tháng” năm 2020
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020Lịch Tiếp Công DânBài viếtTHÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020/PublishingImages/2020-07/lich tiep cong dan_key_10062019085943_jpg_Key_29072020133234.jpg
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020
5/8/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông tin tuyên truyền; Thông báoBài viếtThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2020-05/newsdefault_jpg_Key_05052020161822.jpg
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
5/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020Tổng Hợp Tình Hình Công Khai; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_Key_20042020153445.jpg
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2020
4/14/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2020Lịch Tiếp Công DânBài viếtTHÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2020/PublishingImages/2020-07/lich tiep cong dan_key_10062019085943_jpg_Key_29072020132641.jpg
THÔNG BÁO  Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2020
4/6/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020102258.jpg
Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
4/6/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019thanhtrabcpctnBài viếtBáo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019/PublishingImages/2020-03/newsdefault_jpg_Key_30032020134558.jpg
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019
3/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyệnke hoach bao cao phap luatBài viếtKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020112456.jpg
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn huyện
3/27/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020083343.jpg
Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2020
3/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020ke hoach bao cao phap luatBài viếtHướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020/PublishingImages/2020-04/newsdefault_jpg_key_25102019092125_jpg_Key_14042020101804.jpg
Hướng dẫn triển khai các giải pháp xây dựng, đánh giá, công nhân cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020
3/24/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020tanbinh qhptBài viếtQuyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110202.JPG
Quyết định Ban Hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - Quốc phòng - an ninh năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020tanbinh qhptBài viếtbáo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110332.JPG
báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12tanbinh qhptBài viếtbáo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/PublishingImages/2020-03/tan binh_Key_20032020110712.JPG
báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ tháng 12
3/20/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next