Thông tin cần biết
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2020
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2020
 
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2020
 
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2020
 
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2020
 
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020
 
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2020
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thámNewVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám/PublishingImages/2020-11/a_Key_26112020170839.jpg
Thông tư số 13/2020/TT-BTNMT ngày 30/10/2020 thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
11/26/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)Newthu tuc hanh chinhBài viếtQuyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)/PublishingImages/2020-11/a_Key_26112020165926.jpg
Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh (Thay thế Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và QĐ 967/QĐ-UBND ngày 13/05/2020)
11/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” Newthong tin tuyen truyen phap luatBài viếtCÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn” /PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_26112020102354.jpg
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 12 NĂM 2020 (Chủ đề: Tìm hiểu Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn”
11/25/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_24112020132537.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)
11/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_15112020181427.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)
11/15/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viêntai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtQuyết định ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viên/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_15112020225833.jpg
Quyết định ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viên
11/12/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện Tân BiênThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếttăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020113206.jpg
tăng cường công tác quản lý chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện Tân Biên
11/12/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020NewthanhtrabcpctnBài viếtBáo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_26112020103714.jpg
Báo cáo công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viêntai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtTài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viên/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_15112020230416.jpg
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở danh cho đội ngũ hòa giải viên
11/12/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viêntai lieu tuyen truyen phap luatBài viếtBộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_15112020230625.jpg
Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên
11/12/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếttuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020112853.jpg
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)
11/11/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giao dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021Tuyển dụng công chức; Thông báoBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giao dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_12112020153847.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giao dục huyện Tân Biên năm học 2020-2021
11/9/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (Lê Thị Giỏi)Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtXử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (Lê Thị Giỏi)/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020120449.jpg
Xử phạt vi phạm hành chính trong  lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (Lê Thị Giỏi)
11/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
rà soát các hầm hố sâu trên địa bàn huyện Tân BiênThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtrà soát các hầm hố sâu trên địa bàn huyện Tân Biên/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020113642.jpg
rà soát các hầm hố sâu trên địa bàn huyện Tân Biên
11/9/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_12112020081144.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020)
11/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnhVăn Bản MớiBài viếtSao gửi Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_12112020152534.jpg
Sao gửi Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh
11/5/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025dự án kế hoạch đầu tưBài viếtKế hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_10112020164720.jpg
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
11/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020/PublishingImages/2020-11/lich tiep cong dan_key_10062019085943_jpg_key_29072020133234_jpg_Key_11112020100342.jpg
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2020
11/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh mục gói thầu công trình: Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên  Năm 2020Thông tin dự án hạng mục đầu tưBài viếtDanh mục gói thầu công trình: Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên  Năm 2020/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020123233.jpg
Danh mục gói thầu công trình: Bờ kè chống sạt lở suối Cần Đăng chảy qua trung tâm thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên  Năm 2020
11/2/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_12112020075959.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)
11/2/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Tham gia "Chợ công nghệ và thiết bị chuyên nhành công nghệ sinh học"Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtTham gia "Chợ công nghệ và thiết bị chuyên nhành công nghệ sinh học"/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020112518.jpg
Tham gia "Chợ công nghệ và thiết bị chuyên nhành công nghệ sinh học"
10/28/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Trả lời đơn xin thu hồi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Uông Thị OanhThông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtTrả lời đơn xin thu hồi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Uông Thị Oanh/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020115951.jpg
Ttrả lời đơn xin thu hồi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của bà Uông Thị Oanh
10/28/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Khen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xãktxpBài viếtKhen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_Key_23102020142336.jpg
Khen khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
10/22/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp năm 2021Thông tin chỉ đạo điều hànhBài viếtPhát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp năm 2021/PublishingImages/2020-11/anewsdefault_jpg_Key_13112020112139.jpg
Phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
10/19/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)/PublishingImages/2020-11/lct_ubnd_key_09062020082433_png_Key_12112020075645.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
10/19/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị tuyên truyền chuyên đề về CCHC tại ấp Tân ThanhNewtanbinh ttttBài viếtHội nghị tuyên truyền chuyên đề về CCHC tại ấp Tân Thanh/PublishingImages/2020-11/27ff96445f4bae15f75a_Key_26112020093251.jpg
Hội nghị tuyên truyền chuyên đề về CCHC tại ấp Tân Thanh
10/16/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị tuyên truyền về CCHC, dịch vụ hành chính côngNewtanbinh ttttBài viếtHội nghị tuyên truyền về CCHC, dịch vụ hành chính công/PublishingImages/2020-11/3b5c4c6c8663773d2e72_Key_26112020092833.jpg
Hội nghị tuyên truyền về CCHC, dịch vụ hành chính công
10/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc tăng giấy khen cho ông Nguyễn Thanh Tùng đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhktxpBài viếtQuyết định về việc tăng giấy khen cho ông Nguyễn Thanh Tùng đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_12112020162711.jpg
Quyết định về việc tăng giấy khen cho ông Nguyễn Thanh Tùng đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
10/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định trao giải thưởng Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Tân Biên năm 2020ktxpBài viếtQuyết định trao giải thưởng Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2020-11/newsdefault_jpg_Key_12112020164651.jpg
Quyết định trao giải thưởng Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện Tân Biên năm 2020
10/13/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong Năm; Tổng Hợp Tình Hình Công KhaiBài viếtBáo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020/PublishingImages/2020-10/newsdefault_jpg_Key_14102020144523.jpg
Báo Cáo Công Khai Tình Hình Thực Hiện Dự Toán Ngân Sách Địa Phương 09 Tháng Đầu Năm 2020
10/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next