Thông tin cần biết
 
Các chính sách mới được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng
 
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021
 
Sao gửi Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
 
Sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
 
Sao gửi Nghi định số 44/2021/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủ
 
Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Chính phủ
 
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
 
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2021
 
Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?
 
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Các chính sách mới được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng Văn Bản Mới; Thông báoBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênCác chính sách mới được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng /PublishingImages/2021-05/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_11052021103834.jpg
Các chính sách mới được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng
5/10/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021/PublishingImages/2021-05/lich tiep cong dan_key_30032021080250_jpg_Key_11052021083418.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021
4/28/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Công văn  số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư phápVăn Bản MớiBài viếtSao gửi Công văn  số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp/PublishingImages/2021-04/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_22042021110235.jpg
Sao gửi Công văn  số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp
4/22/2021 12:00 PMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.Văn Bản MớiBài viếtSao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ./PublishingImages/2021-04/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_22042021091744.jpg
Sao gửi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.
4/22/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Nghi định số 44/2021/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủVăn Bản MớiBài viếtSao gửi Nghi định số 44/2021/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-04/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_22042021093140.jpg
Sao gửi Nghi định số 44/2021/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủ
4/22/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Chính phủVăn Bản MớiBài viếtSao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Chính phủ/PublishingImages/2021-04/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_22042021094617.jpg
Sao gửi Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Chính phủ
4/22/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNHhoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtCẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH/PublishingImages/2021-04/ctklm_Key_22042021090651.jpg
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH
4/7/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2021/PublishingImages/2021-05/lich tiep cong dan_key_30032021080250_jpg_Key_11052021084420.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2021
4/1/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtThế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021063649.jpg
Thế nào là người mất năng lực hành vi dân sự? Người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nhưng không có điều kiện tổ chức khám và xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtCÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT  VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021064406.jpg
CÂU HỎI THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUÝ II.2021
3/16/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021Tổng Hợp Tình Hình Công Khai; Tình Hình Thực Hiện Dự Toán NSĐP Trong NămBài viếtBáo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021/PublishingImages/2021-05/newsdefault_jpg_key_23022021102306_jpg_Key_04052021080314.jpg
Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021
3/15/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtThông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021/PublishingImages/2021-05/lich tiep cong dan_key_30032021080250_jpg_Key_11052021085540.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021
3/2/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công ThươngVăn Bản MớiBài viếtQuyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021150739.jpg
Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựngVăn Bản MớiBài viếtNghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021151443.jpg
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Điều lệ tổ chức và  hoạt động của Quỹ Đổi mới  công nghệ quốc giaĐiều lệ tổ chức và  hoạt động của Quỹ Đổi mới  công nghệ quốc gia/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021152816.jpg
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
3/1/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Văn Bản MớiBài viếtThông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính /PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021145542.jpg
Thông tư số 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính
3/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điệnVăn Bản MớiBài viếtThông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_key_15122020221244_jpg_Key_01032021150012.jpg
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương ban hành về việc Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
3/1/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2021Thông báoBài viếtBẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2021/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_Key_23022021102306.jpg
2/23/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Câu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtCâu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021/PublishingImages/2021-03/newsdefault_jpg_Key_28032021070133.jpg
Câu hỏi tìm hiểu pháp luật tháng 3.2021
2/23/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026Thông báoBài viếtThông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026/PublishingImages/2021-03/article_Key_03032021104542.jpg
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2021-2026
2/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân BiênThông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-02/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_05022021080631.jpg
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tân Văn hóa, Thể thao và truyền thanh huyện Tân Biên
2/5/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021/PublishingImages/2021-05/lich tiep cong dan_key_30032021080250_jpg_Key_11052021090003.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021
2/1/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”Thông báo; Thông tin tuyên truyềnBài viếtTriển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”/PublishingImages/2021-03/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_29032021152559.jpg
Triển khai cung cấp dịch vụ: “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia”
1/26/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtQuyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_key_01102020152858_jpg_Key_04022021170809.jpg
Quyết định xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1/14/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020Thông báo; Tuyển dụng công chứcBài viếtThông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_14012021103647.jpg
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2020
1/14/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)Lịch công tácBài viếtLịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_12012021081205.jpg
Lịch công tác tuần của Chủ tịch – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
1/12/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020hoat dong pho bien giao duc phap luatBài viếtQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020/PublishingImages/2021-02/newsdefault_jpg_key_05052020161822_jpg_key_01102020152858_jpg_Key_04022021170305.jpg
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020
1/8/2021 6:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân BiênDự Toán NSĐP Đã Được HĐND Quyết ĐịnhBài viếtCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân Biên/PublishingImages/2021-01/anewsdefault_jpg_key_01122020084116_jpg_Key_14012021140909.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tân Biên
1/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 Thông tin chỉ đạo điều hành; Thông báoBài viếtThông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 /PublishingImages/2020-12/4_key_23122020104559_jpg_Key_29122020151531.jpg
Thông báo Nghỉ Tết Dương lịch, Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021Lịch Tiếp Công DânBài viếtVăn phòng HĐND và UBND huyện Tân BiênThông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021/PublishingImages/2021-05/lich tiep cong dan_key_30032021080250_jpg_Key_11052021090520.jpg
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021
12/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next