Ban Chỉ Đạo Tháng Thanh Niên Và Chiến Dịch Thanh Niên Tình Nguyện Hè Huyện Tân Biên Triển Khai Tháng Thanh Niên Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Biên vững tin tiến bước, xung kích chuyển đổi số”

Thứ tư - 01/03/2023 09:35 102 0
Ngày 27/02/2023, Ban Chỉ Đạo Tháng Thanh Niên Và Chiến Dịch Thanh Niên Tình Nguyện Hè Huyện Tân Biên ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023
Ban Chỉ Đạo Tháng Thanh Niên Và Chiến Dịch Thanh Niên Tình Nguyện Hè Huyện Tân Biên Triển Khai Tháng Thanh Niên Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Biên vững tin tiến bước, xung kích chuyển đổi số”

Ảnh khởi công xây tặng nhà khăn quàng đỏ

Nhằm mục đích giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ. Tạo đợt thi đua sôi nổi trong thanh thiếu nhi Tân Biên bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), hưởng ứng chủ đề năm của Đoàn Thanh niên cả nước năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Ban chỉ đạo cấp huyện

1. Tổ chức hoạt động hưởng ứng cấp huyện xã Thạnh Bình và xã Tân Phong, đồng thời phát động hoạt động hưởng ứng ở tất cả các địa phương. Mỗi ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp huyện có ít nhất 01 phần việc tham gia trong Tháng Thanh niên.

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

4. Chỉ đạo mỗi địa phương, đơn vị tổ chức ít nhất 01 hoạt động về công tác chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên.

5. Trồng và chăm sóc 1.000 cây xanh tại các tuyến đường thanh niên.

6. Chỉ đạo việc tổ chức rà soát đoàn viên, thanh niên; củng cố cơ sở Đoàn yếu; thành lập chi đoàn, chi hội công nhân trên địa bàn dân cư.

7. Có hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

8. Phấn đấu phát triển 350 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng 150 đoàn viên ưu tú; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng.

9. Tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023.

10. Tổ chức hưởng ứng các hoạt động Tháng Ba biên giới.

2. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai và có hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng ngày khởi động Tháng Thanh niên của tỉnh và huyện tại địa phương mình.

2. Chỉ đạo có công trình, phần việc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức hoạt động chuyển đổi số tuyên truyền cài đặt ứng dụng Tây Ninh Smart và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đồng loạt vào ngày 1/3.

4. Đảm nhận trồng và chăm sóc mới ít nhất 100 cây xanh tại các tuyến đường, khu vực công cộng  trên địa bàn.

5. hoạt động chăm lo, tạo sân chơi cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế.

6. Có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc tham gia xây dựng văn minh đô thị.

7. Có các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân, phát huy thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

8. Tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã với thanh niên trên địa bàn năm 2023.

9. Mỗi xã, thị trấn phấn đấu phát triển ít nhất 35 đoàn viên mới (riêng Thạnh Bắc ít nhất 20 đoàn viên mới), giới thiệu cho Đảng ít nhất 15 đoàn viên ưu tú (riêng Thạnh Bắc 10 đoàn viên ưu tú). Tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng.

3. Về thời gian khởi động, tổng kết

- Ngày 01/3/2023 (thứ Tư) là ngày khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 đồng loạt cả huyện. Các đơn vị phải có các phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng ngày khởi động.

- Tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên: cấp huyện dự kiến ngày 14/4/2023; cấp xã, thị trấn trước ngày 10/4/2023.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Giai đoạn 1 (từ 01/3/2023 – 15/3/2023): Tổ chức các hoạt động phát huy Thanh niên

1.1. Đối với cấp huyện

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan hưởng ứng Tháng Thanh niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2023), kết hợp sinh hoạt truyền thống, các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện của địa phương gắn với việc giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích chuyển đổi số trên các lĩnh vực đời sống xã hội”.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan hưởng ứng Tháng thanh niên.

- Tổ chức rà soát đoàn viên, hội viên; củng cố các cơ sở Đoàn yếu, sinh hoạt khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên: đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến"; tổ chức các cuộc thi sáng tạo phù hợp với từng đối tượng; hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

- Vận động, kết nối các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên “Thắp sáng đường quê”,“Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn...

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, tạo mảng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, phân loại rác thải tại nguồn, xây nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã, thị trấn; tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã, thị trấn; xây dựng, duy trì các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, biến điểm rác thành vườn hoa, trồng cây xanh tại các tuyến đường, tạo cảnh quan đô thị.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); vận động, hỗ trợ thanh niên giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương trên các nền tảng mạng xã hội.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tạo các điểm loa phát thanh địa phương,đơn vị, nơi công cộng;

- Tổ chức tuyên truyền triển khai Luật Thanh niên 2020 bằng nhiều hình thức.

- Thực hiện chương trình “Tháng Ba biên giới”; tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, động viên các lực lượng phòng chống dịch, các Đồn, chốt biên phòng, chốt dân quân.

- Chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người.

Ảnh triển khai không gian đọc sách, tương tác sinh hoạt đội

 

Paner tuyên truyền chuyên mục mỗi tuần một ứng dụng hay, mỗi ngày một điều khoản

Paner tuyên truyền điều khoản chữ ký điện tử

1.2. Đối với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực quan hưởng ứng Tháng Thanh niên. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), kết hợp sinh hoạt truyền thống, các chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện của địa phương gắn với việc giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích chuyển đổi số trên các lĩnh vực đời sống xã hội”.

- Triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông.

- Tổ chức rà soát đoàn viên, hội viên, thanh niên tại địa phương; củng cố các cơ sở Đoàn yếu, sinh hoạt khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên: đẩy mạnh triển khai cuộc vận động "Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến"; tổ chức các cuộc thi sáng tạo phù hợp với từng đối tượng; hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, tạo mãng xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác tại nguồn.

- Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.

- Chủ động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu cứu người.

- Tổ chức hoạt động chuyển đổi số tuyên truyền cài đặt ứng dụng Tây Ninh Smart và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đồng loạt vào ngày 1/3.

Ảnh đoàn viên đang tuyên tuyền hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, VNEID

 

2. Giai đoạn 2 (từ 16/3 – 31/3/2023): Tạo điều kiện Chăm lo cho thanh thiếu nhi

2.1. Đối với cấp huyện

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới, lớp Đoàn viên 92 năm, mở các lớp cảm tình Đoàn; giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng.

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân; chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn trên địa bàn.

- Tổ chức hoạt động họp mặt, nói chuyện chuyên đề ôn lại truyền thống, lịch sử của Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình, ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; thẩm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên; tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng, các kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng các cụm trò chơi, sân chơi cho thiếu nhi...

- Hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên tập trung triển khai trong các đối tượng: học sinh các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, thanh niên thuộc các vùng biên giới, thanh niên khuyết tật và thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên.

- Tổng kết các hoạt động Tháng Thanh niên.

2.2. Đối với Xã, Thị trấn

- Tổ chức các hành trình Tự hào tuổi trẻ Việt Nam đến với các địa chỉ đỏ; gặp mặt ôn lại truyền thống các thế hệ các bộ Đoàn; nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

- Tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo đối với thanh niên cụ thể: hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên tập trung triển khai trong các đối tượng: thanh niên thuộc các vùng biên giới, thanh niên khuyết tật và thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, bộ đội xuất ngũ; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em...

- Trao học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt; xây dựng tổ chức sân chơi cho thiếu nhi...

- Tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền với thanh thiếu nhi.

- Tổ chức tuyên truyền triển khai Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các chính sách pháp luật đối với thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 bằng nhiều hình thức.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình, ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tổ chức tốt công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng; thành lập, ra mắt các chi đoàn, chi hội công nhân trên địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Tổ chức các hoạt động Ngày đoàn viên; phát triển, nhân rộng các mô hình, giải pháp hay trong công tác xây dựng Đoàn.

Ban Chỉ Đạo Tháng Thanh Niên Và Chiến Dịch Thanh Niên Tình Nguyện Hè Huyện Tân Biên đã giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023; Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 phải được chỉ đạo thống nhất từ BCĐ các cấp, công trình, phần việc có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, đồng thời phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương. Ngoài ra, các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tạo được hiệu ứng xã hội các hoạt động chuyển đổi số trong thanh niên và các hoạt động chăm lo và phát huy thanh niên.

Nguồn tin: Huyện Đoàn Tân Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,571
  • Tháng hiện tại61,550
  • Tổng lượt truy cập4,106,534
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây