Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023

Thứ năm - 16/02/2023 13:58 1.047 0
Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện  với thanh niên trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tui;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch t chc Chương trình đi thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên đ kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước v công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2. Yêu cầu

Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đi tượng và nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. Việc t chức phải an toàn, hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC ĐI THOẠI

1. Chủ đề đối thoại

 "Phát huy nguồn lực - tạo việc làm cho thanh niên"

2. Hình thức đối thoại

Tổ chức đối thoại trực tiếp, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chủ trì chương trình đối thoại.

III.  THI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thi gian

Dự kiến tổ chức trong tháng 3 năm 2023.

(Thời gian cụ thể sẽ có thông báo và giấy mời sau)

2. Địa điểm

Hội trường UBND huyện Tân Biên.

IV. THÀNH PHẦN THAM D

1. Chủ trì đối thoại: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Huyện đoàn.

2. Đại biểu khách mi:

- Đại diện Thường trực Huyện ủy.

- Đại diện Thường trực HĐND huyện.

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn, Hội Cựu Chiến binh huyện.

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện,        

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Thanh niên trực tiếp tham gia đối thoại (nhờ Huyện đoàn mời giúp, số lượng tối đa 30 người) gồm: các đơn vị trực thuộc huyện đoàn; thanh niên là bộ đội xuất ngũ; thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh; thanh niên nông dân, thanh niên phụ nữ, thanh niên chưa có việc làm...

V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI

1. Nội dung đối thoại

Trao đổi các vấn đề về khởi nghiệp, lập nghiệp, lao động, việc làm, vui chơi giải trí và các hoạt động chăm lo, phát huy nguồn lực thanh niên; việc thực hiện nghĩa vụ của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

2. Chương trình đối thoại

- Ổn định tổ chức.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Mời chủ trì lên vị trí đối thoại.

- Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.

- Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi.

- Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời câu hỏi của thanh niên.

- Phát biểu kết luận của UBND huyện.

(Huyện đoàn chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ xây dng chương trình chi tiết)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

- Chủ trì tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức đối thoại, trao đổi thống nhất với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, phi hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết t chức tt chương trình.

- Phát hành giấy mời đại biểu tham dự.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.

- Phối hợp với Huyện đoàn, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tng hp các nội dung theo nhóm vấn đề để trả lời tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Chủ trì, phối hp Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu văn bản của UBND huyện kết luận nội dung đối thoại và gửi các cơ quan, t chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên.

2. Đề nghị Huyện đoàn

- Chịu trách nhiệm dẫn chương trình đối thoại; chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng nội dung kịch bản chi tiết của chương trình đối thoại.

- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình và giới thiệu một số gương thanh niên có mô hình phát trin kinh tế có hiệu quả.

- Hướng dẫn đoàn cấp dưới lựa chọn, phân bổ số lượng và triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại.

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết tổ chức tốt chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023.

- Công bố, tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Chương trình đi thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2023 trên Trang thông tin điện tử của huyện.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

 Tổ chức đăng tin, tuyên truyền các phương tiện thông tin của đơn vị về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023.

5. Các cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đến dự Chương trình đối thoại chun bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến của thanh niên tại buổi đối thoại.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay117
  • Tháng hiện tại67,109
  • Tổng lượt truy cập4,112,093
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây