Thông báo

v/v sao gửi Công văn số 557/PTTH-TCHC ngày 14/tháng 10 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh

v/v sao gửi Công văn số 557/PTTH-TCHC ngày 14/tháng 10 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh

 •   22/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0
v/v sao gửi Công văn số 557/PTTH-TCHC ngày 14/tháng 10 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Tây Ninh
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/10/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0
Về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Công Thương thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/10/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/10/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 718
 •   Phản hồi: 0
Về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019

Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019

 •   04/10/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 794
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch tổ chức sát hạch công chức để đáng giá trình độ, năng lực và phân loại công chức định kỳ của Huyện Tân Biên năm 2019
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019

Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019

 •   29/08/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 823
 •   Phản hồi: 0
Thông báo các ngày nghỉ Lễ năm 2019
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019

Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019

 •   19/08/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
Thông báo người trúng tuyển kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên năm 2019
Thông Báo số 1546/TB-STNMT: THÔNG BÁO V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt

Thông Báo số 1546/TB-STNMT: THÔNG BÁO V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt

 •   28/03/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 831
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO V/v: Thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được UBND tỉnh phê duyệt
Thông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 •   19/03/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 911
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số điện thoại dường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019

 •   06/03/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 918
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019

 •   06/03/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện năm 2019
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện

Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện

 •   06/03/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 717
 •   Phản hồi: 0
Về việc đăng ký lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua Zalo

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua Zalo

 •   18/12/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn nộp hồ sơ qua Zalo
Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại đường dây nóng

 •   10/07/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 724
 •   Phản hồi: 0
Số điện thoại đường dây nóng
Thông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018

Thông báo Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018

 •   13/06/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 727
 •   Phản hồi: 0
Sao gửi TT số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018
Thông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Thông Báo Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

 •   31/05/2018 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Quyết đinh số 295/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 Quyết Định v/v thu hồi QSDĐ của ông Huỳnh Văn Xe, diện tích 265 m2, tờ bản đồ số 21, thửa số 173 tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
Sao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ

Sao gửi Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ

 •   06/04/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 831
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, ngày 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Sao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương

Sao gửi Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương

 •   06/04/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 301
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 811/QĐ-BCT, ngày 15/03/2018 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay43
 • Tháng hiện tại67,035
 • Tổng lượt truy cập4,112,019
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây