THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023)

Thứ hai - 20/02/2023 21:39 54 0
THÔNG BÁO  Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên  (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 25/02/2023)

Thời gian

Nội dung

Cơ quan mời

Địa điểm

Người thực hiện

Thứ hai

20/02/2023

08 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

 

08 giờ

Dự họp góp ý nội dung dự thảo KH tổ chức Đoàn khảo sát chợ kiểu mẫu biên giới VN-CPC (chợ Đa) (GM số 386/GM-SCT, ngày 15/02/2023 – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Sở Công thương

Phòng họp Sở Công thương

PCT Thanh

 

14 giờ

Họp CT, các PCT UBND huyện

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

 

14 giờ

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND thị trấn năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 (GM 01/GM-HĐND, ngày 16/02/2023)

Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Biên

Hội trường Đảng ủy thị trấn Tân Biên

Lãnh đạo UBND huyện

 

15 giờ

Dự họp trao đổi hoàn chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế CKQT Xa Mát, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 trước khi tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư (GM số 15/GM-BQLKKT, ngày 17/02/2023) – Phân công Lãnh đạo Phòng KTHT dự

Ban Quản lý Khu Kinh tế

Phòng họp BQL KKT

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ ba

21/02/2023

08 giờ

Họp Thường trực Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTVHU

CT

 

08 giờ

Họp khối lĩnh vực đất đai – nông nghiệp

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT Trỗi

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến tham mưu chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho người dân di cư tự do (GM số 1338/GM-VP, ngày 20/02/2023)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Thanh

 

14 giờ

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng Lò Gò – Xa Mát (GM số 1322/GM-VP, ngày 20/02/2023)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 2 – Văn phòng UBND tỉnh

PCT Trỗi

 

14 giờ 30

Dự họp PCT UBND tỉnh cho ý kiến NQ, QĐ định mức hoạt động, nội dung và mức chi đối với Đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (GM số 1341/GM-VP, ngày 20/02/2023)

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp số 01 – Văn phòng UBND  tỉnh

PCT Thanh

Thứ tư

22/02/2023

Cả ngày

Tham gia Đoàn kiểm tra các hạng mục Dự án hỗ trợ lãi vay được UBND tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ (GM số 588/GM-SNN, ngày 17/02/2023) – Phân công Lãnh đạo Phòng NN&PTNT tham gia

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa điểm thực hiện Dự án (Thạnh Bắc, Thạnh Tây)

PCT Trỗi

 

07 giờ 30

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh cho ý kiến về nội dung xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên các cơ sở GD mầm non công lập khó tuyển dụng trên địa bàn tỉnh (GM số 1364/GM-VP, ngày 21/02/2023) – Hình thức họp trực tuyến

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

 

08 giờ                              

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng huyện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội đồng thi đua khen thưởng

Phòng họp UBND huyện

CT

 

08 giờ

Dự Hội nghị tổng kết công  tác đám bảo ATVSTP năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (KH số 430/KH-BCĐ, ngày 16/02/2023)

BCĐ Liên ngành về VSATTP tỉnh

Hội trường BV Phục hồi chức năng tỉnh

PCT Trỗi

 

09 giờ

 

Họp cho ý kiến về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Tân Biên

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

 

14 giờ

Họp UBND huyện thường kỳ tháng 2

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Hội trường UBND huyện

CT, các PCT

 

14 giờ

Dự họp CT, các PCT UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung (GM số 1364/GM-VP, ngày 21/02/2023) – Hình thức họp trực tuyến:

ND 2: Đề án xác định trách nhiệm quản lý nhà nước tại các CK trên địa bàn tỉnh;

ND 3.1: Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí “XD khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh”.

Văn phòng UBND tỉnh

Phòng họp UBND huyện

PCT Thanh

 

Thứ năm

23/02/2023

07 giờ

Tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp công dân huyện

Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện

CT

 

07 giờ 30

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua Huyện, Thị xã, TP (GM số 29/GM-KTĐ, ngày 21/02/2023)

Khối thi đua Huyện, Thị xã, TP

Hội trường 29/4 thị xã Trảng Bàng

Lãnh đạo UBND huyện

 

08 giờ

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Phòng họp BTVHU

CT, PCT Trỗi

 

08 giờ

Tham gia buổi làm việc của Đoàn Giám sát Quốc hội khóa XV với Lãnh đạo UBND tỉnh (KH số 420/KH-UBND, ngày 17/02/2023)

UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT Thanh

 

13 giờ 30

Hội nghị tổng kết “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

BCĐ PT Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình huyện

Phòng họp UBND huyện

PCT Trỗi

 

14 giờ

Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm Ban CHQS các huyện, thị xã biên giới năm 2023

Cụm Ban CHQS các huyện, thị xã

Ban CHQS huyện Tân Châu

CT

 

14 giờ

Dự Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

PCT Thanh

 

16 giờ

Họp cho ý kiến công tác hoàn chỉnh thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng Sở Chỉ huy thống nhất

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Phòng họp UBND huyện

CT, các PCT

 

16 giờ 30

Dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Tây Ninh (MB Tây Ninh)

MB Tây Ninh

Trung tâm Hội nghị Cana

Lãnh đạo UBND huyện

Thứ sáu

24/02/2023

Cả ngày

Đi công tác cơ sở

UBND huyện

 

CT

 

08 giờ

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh lần thứ 6, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (GM số 74/GM-LMHTX, ngày 20/02/2023)

Liên minh HTX tỉnh

Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

PCT Thanh

 

08 giờ

Dự Tổng kết công tác phối hợp liên ngành làm công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 (GM số 05-GM/BCĐ, ngày 20/02/2023)

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và VĐQC huyện

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

14 giờ

Hội nghị Tổng kết BCĐ phòng trào toàn dân BV ANTQ

BCĐ phòng trào toàn dân BV ANTQ

Phòng họp UBND huyện

PCT Trỗi

Thứ bảy

25/02/2023

08 giờ

Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về chuyển đổi số (Dự kiến theo lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND huyện

Trên đây là Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh nội dung theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện sẽ có thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị biết./.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,828
  • Tháng hiện tại73,887
  • Tổng lượt truy cập4,118,871
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây