Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2021

Thứ năm - 17/06/2021 05:00 810 0

Ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính  đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số    /TTr-PNV ngày  tháng    năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên năm 2021.

                                 (có phụ lục 1, 2 kèm theo)

Điều 2. Giao Trưởng phòng Nội vụ chủ trì, triển khai, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                         

- Như Điều 4;

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;                                                                                            

- TT.HU, TT.HĐND huyện;

- CT, các PCT.UBND huyện;

- Lưu: VT, PNV; VP.HĐND và UBND huyện. 

 

 

CHỦ TỊCH

 

Xem chi tiết tệp tin đính kèm: 20210915215540.zip  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,700
  • Tháng hiện tại61,679
  • Tổng lượt truy cập4,106,663
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây