Lịch công tác

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018

 •   13/11/2018 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 12/11/2018-16/11/2018
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018

 •   05/11/2018 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 05/11/2018-09/11/2018
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018

Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018

 •   29/10/2018 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ 29/10/2018-02/11/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

 •   22/10/2018 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 845
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tịch UBnd huyện từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)

 •   16/10/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 1591
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó chủ tich UBND huyện (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2028)
Thông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)

Thông báo lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)

 •   08/10/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của CHủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10 năm 2018)
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018

 •   01/10/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 809
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018

 •   24/09/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 845
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 24/09/2018 đến ngày 28/09/2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018

 •   19/09/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 703
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09 năm 2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018

 •   11/09/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 10/09 đến ngày 14/09 năm 2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018

 •   07/09/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 840
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 03/09 đến ngày 07/09 năm 2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018

 •   28/08/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 834
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 27/08 đến ngày 31/08 năm 2018
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018

 •   21/08/2018 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 868
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Từ ngày 20/08 đến ngày 24/08 năm 2018
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018

 •   16/08/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 13 tháng 08 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018

 •   07/08/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 06 tháng 08 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)

 •   30/07/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 03 tháng 8 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)

 •   25/07/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 07 năm 2018)
Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)

Thông báo lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)

 •   17/07/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 793
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Các PCT UBND huyện (Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2018)
Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Thông báo Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

 •   10/07/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Lịch công tác tuần của Chủ tịch - Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 09/07/2018 đến ngày 13/07/2018

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay1,605
 • Tháng hiện tại61,584
 • Tổng lượt truy cập4,106,568
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
gop y du thao
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Thi hành pháp luật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây